01 november 2015

Het rendement van mijn zonnepanelen

, Het is vandaag een jaar geleden dat de firma E2-Energie  bij mij 12 zonnepanelen op mijn dak gezet heeft, tijd dus om de balans op te maken.


Voor zonnepaneel bezitters was het een goed jaar, zoals je op bovenstaande grafiek kan zien: de grijze balken stellen de verwachte opbrengst voor en de blauwe balken zijn de werkelijke opbrengsten. Dit is een kopie van de status van mijn panelen, zoals die op internet te volgen is op de Sunnyportal site van SMA.

De opbrengst vanaf de installatie was op 1-11-2014 2833 kWh, wat hoger was dan de voorspelde opbrengst van  2610 kWh van mijn 3000 Wp panelen. Dit komt mede omdat we dit jaar 7.5% meer zon gehad hebben als normaal. De opbrengst in de periode 1-11-2014 tot 1-11-2015 was 2902 kWh en 1-11-2016 tot 1-11-2017 was 2668 kWh

Ik heb een slimme elektriciteitsmeter die aangeeft dat ik 2161 kWh teruggeleverd heb aan het net, terwijl ik 1417 kWh afgenomen heb van het net. Het verschil tussen de opgewekte energie en de teruggeleverd energie is 673 kWh, dat is dus de stroom die ik tijdens de opwekking direct verbruikt heb en die dus niet door de meter ging.
Mijn totale verbruik is dus 1417+673= 2089, wat ongeveer overeenkomt met mijn verbruik in de voorgaande jaren. Dat is redelijk laag omdat ik alleen LED-, spaar- en TL-lampen gebruik.

Als ik geen panelen had dan zou ik 2089x0,223= 465,84 Euro moeten betalen. In die 22,3 cent per kWh zitten de kosten voor opwekking, de energiebelasting en de btw. De meter kosten en de transportkosten heb ik niet meegerekend, want die zijn onafhankelijk van het gebruik.
Voor de stroom die ik aan het net terug lever, krijg ik ook 22,3 cent per kWh terug. 
Met panelen betaal ik dus 1471x0,223 = 330,16 en ontvang ik 2161x0,223= 481,90 dus netto krijg ik 151,74 Euro terug. Dat geeft het 2 maandelijkse overzicht dat ik van Electrabel ontvang ook aan:De nota's en overzichten van mijn leverancier Electrabel zijn zeer onoverzichtelijk, daarom had ik in een eerdere versie van die bericht een veel te laag rendement berekend en moet U in bovenstaand overzicht het woord nacht vervangen door weekend.

De opbrengst van mijn panelen is dus 2833x0,223 = 631,76 Euro.

Ik heb voor die 12 panelen met omvormer 5342 Euro betaald,  maar omdat ik de btw teruggekregen heb, is de netto investering 4554 Euro. Mijn rendement op die investering is dus in het eerste jaar 13,8%.

Als ik dat bedrag op een Roparco spaarrekening had gezet, dan zou het 1,3% opgeleverd hebben. Had ik er een jaar geleden een mandje AEX aandelen mee gekocht, dan had dat vandaag 5% winst opgeleverd, maar 14 dagen terug 1% verlies.
De terug verdien tijd is dus 7,2 jaar en ik heb op de zonnepanelen een vermogensgarantie voor 25 jaar dus over 7 jaar heb ik elk jaar pure winst!

Het rendement van mijn zonnepanelen is hoog omdat ze bij mij pal op het zuiden liggen onder een hoek van 30 graden, wat ongeveer de meest rendabele opstelling is in Nederland.

Een slimme meter is geheel digitaal en geeft apart aan hoeveel stroom er opgenomen is van het net en hoeveel er stroom er vanaf de zonnepanelen aan het net geleverd is. Je kunt je verbruik op internet volgen op de slimmemeterportal.nl site:De donkere balken geven de terug geleverde stroom aan en de lichtere balken geven het uit het net opgenomen stroom aan. Je ziet ook hier dat ik meer stroom aan het net lever dan ik dat ik uit het net verbruik. 

Conclusie: als je wat spaargeld hebt, dan moet je dat direct in zonnepanelen investeren, dat is het beste rendement voor je geld. Dat is ook te lezen in het NRC artikel 'Iedereen wil gratis energie' van 25 oktober. 

En als je het niet voor het geld doet, doe het dan voor het milieu: ik heb met mijn installatie in het afgelopen jaar 1,9 Ton CO2 bespaard!

De vergelijking van de jaren 2014(blauw) met 2015(groen) en de prognose(grijs):

07 augustus 2015

How to process pictures in subdirectories in jAlbum with the FancyBox, the Slide Show 4 or the PhotoSwipe skin.

Both the Slide show 4 skin, the FancyBox skin and the PhotoSwipe skin allows you to display pictures in subdirectories of the main image directory as sub-albums which are opened via links on the main album at the top of the tree. 

I will discuss here 2 methods, in two examples. I use in both cases the same directory structure: a root directory which contains the images of the top album and contains also all folders with additional albums, both for the image directory and for the output directory. The jAlbum project files are saved in the image directories.

Before version 3.1 of the Slide Show 4 skin, the main album did stay open if you opened a folder-album, so that possible music started in the top-album did continue as a folder-album was opened. With the start of version 3.1 and with the PhotoSwipe skin, the folder-album is opened in the same window as the top album. This means of course that background music played by an audio control in the top album is stopped if the folder-album is opened. To prevent that the music stops if you open a folder-album, the music can be played in a new Music.htt web-page, which runs in a separate window.

There are 3 ways to create a such a tree of albums, via one jAlbum project file for all subdirectories in the top window, with for each directory a jAlbum project file which is saved in the corresponding directory or with an Album of albums via weblocations (requires jAlbum version 14).

1. One project file for all albums.

In the first case you have to set the 'Process subdirectories' and 'Include subdirectories in index pages' check-marks in the jAlbum Advanced / General settings:

If you check the 'Chain directories' check-mark (requires jAlbum version 12.2 or later version and Slide Show 4 skin version 2.1 or later version, with PhotoSwipe in all versions), you can use the the green arrow buttons on top of an index page to open the album in the next / previous directory of the tree.

In the second case, if you use a set of project files to generate the albums, you should not check these check-marks.

Using one project file is of course the fast method to generate a tree of albums, but it has a number of disadvantages:

1. The thumbnails and slides of all albums do have the same dimensions, because the settings on the jAlbum Images / General tab are applied in all sub-albums.
2. If you use fixed shape thumbnails they will be used in all albums, it is not possible mix albums with fixed shape and non fixed shape thumbnails
3. The number of thumbnails columns is the same in all albums, except if you set check-mark 'Variable number of thumbnails per row' on the index page settings.
4. If the html code text-box contains html code, it is only executed for the top index page.
5. The button links defined on the Slide Show 4 Links tab are only displayed on the top index page. If you check check-mark 'Show these buttons too if subdirectories are processed' they will also be displayed on sub-albums, but it is not possible to use in that case different links for different albums. This is mostly not a big problem. However if you use as links in your sub-albums the same file for instance more_info.html, the link will only be displayed if such a file exist in the sub-directory. The contents of file more_info.html can of course be different for each subdirectory.
6. It is not possible to use for each sub-album a picture in the slides directory as theme image. If you like to do that you should use in each sub-directory an include file page-header_2 with a contents like this:
<div class="themeImage">
    <img src="slides/150619-125959_Norrfallsvikken-7.jpg" style = "width:100%" alt=""  ></div>
However it is also possible to enter in the the 'Theme image' field a string like 'theme_image.jpg' and save the theme image under that name in the root- and each sub-directory of the output destination directory. No theme image will be displayed if this file is not found.

 To enter the Title and/or Description of a sub-album, click with the right mouse button on the folder which contains the pictures of the album and select in the menu 'Edit':

Next you see this window:

Enter the title in the Title field at the right site and enter the description in the comment field below the folder image.

For an example of an album made by one project file click here  and to see the same tree of albums made by 13 project files click here 

The Slide Show 4 index page settings of the first album contains the next parameters:

You see here that it is possible to give the border folder thumbnails a special color, so that you see better the difference with normal image thumbnails.

If the top album index page contains slide picture thumbnails and thumbnail folder icons, the thumbnail folder icons are displayed in a second table of  thumbnail folder icons after the slide picture thumbnails of the top album:

However it is the responsibility of the album creator that the folders are located after all normal images in the jAlbum Explore. 


2. A project file for each folder album

This is only possible with the Slide Show 4 skin,It is sometimes easier and more flexible to use a separate project file for each directory where you define this information for each subdirectory in the corresponding project file. You are in that case free to chose for each album the optimal dimensions and shape of the thumbnails and the slides and the number of thumbnails columns.

If you do this, there are 3 points important:

1. In the Album settings Advanced / General tab, you should clear check-marks Chain directories, Process subdirectories and Include subdirectories in index pages.


2. For each project file in a subdirectory, you should fill the same link address '../index.html' in the 'Parent page URL' field on the Slide Show 4 Links tab:


3. The links to the albums in the folders should be defined in the html code text block on the Slide Show 4 Index page tab of the top window:
In this example the links are displayed as 2 horizontal menu bars at the bottom of the index page of the top album:

The CSS code is standard available in the common.css file in the res directory, because the same code is used for the top menu you see at the top of the index page. This menu is defined at the links tab:

After you created the whole tree of albums you should upload it to the jAlbum website via the jAlbum project file of the top album (or use a FTP program to transfer all output directories to your own web server).

Creating such a tree is rather simple:
  • First make the root album in the top directory.
  • Next copy the resulting project file JalbumSS4.jap to the first subdirectory, edit that file in jAlbum by adding the link to the root, edit the output directory, browse to the theme image, change the thumbnails size is useful etc. and make the first folder album.
  • Next copy that file to the 2nd folder and change at least the output directory and I make the album.
  • Do the same for the other folder albums.
  • Finally open again the top album and upload it to the server. The albums in the folders are automatically uploaded with the top album.


With the information supplied by jGromit, see this thread on the jAlbum forum, you can save time by doing this with a batch file.

In the root directory I created a batch file RebuilFolderAlbums.cmd with the following contents:

cd "D:\Users\Public\Pictures\Texel\TopWindow\0-Zuiden_W2010_09_04"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\1-Geul_W2011_09_29"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\2-Hors_20140606-09_Mokbaai"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\3-20140608_Bollekamer"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\4-Dennen_W2011_10_02"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\5-20140602_Alloo"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\6-Bleekerij-20130401"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\7-20140604_Oudeschild"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\8-Muy_W2011_09_27"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\9-Slufter-Muy_W2011_10_01"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\A-Slufter"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause
cd "..\B-NoordenF2011_09_30"
java -Xmx800M -jar "C:\Program Files\jAlbum\JAlbum.jar" -projectFile "JalbumSS4.jap" -appendImages
pause

Double click on file  RebuilFolderAlbums.cmd to make all albums in the folders. Next build in the usual way the root album directly with the jAlbum program and upload the album in the root. Because the other albums are in sub-folders of the root, they are automatically uploaded with the root album. 
You see the result here.

The music is in both examples played in the Music.htt web-page, but there is one difference: the link to this music web pages is in the first example showed in the menu of all albums, but in the second example only in the menu of the top album.

3. With weblocations


This requires jAlbum 14 and the latest versions of the PhotoSwipe and Slide Show 4 skin. 

It is a simple method: First open all the sub-albums from internet in your browser. Next start a new album, check the check-mark 'This is an album of albums' on the General settings tab of the skin and drag the button left of the URL  text-box in your browser into the jAlbum Explorer window.
Enter the title and possible comment for each album and Make the Album of Albums.

See also the PhotoSwipe Album of albums or the Slide Show 4 Album of albums example.

Click here to download and install newest version of the Slide Show 4 skin and click here  to open the Slide Show 4 skin manual.

19 februari 2015

Van Ziggo naar Caiway via glasvezel of naar KPN via koperdraadjes?

In Twente moeten de meeste mensen een andere provider voor internet en TV zoeken omdat Cogas, de eigenaar van de kabels, het contract met de provider Ziggo opgezegd heeft, zie dit bericht in Tubantia 

Ook ik baal ervan dat ik moet stoppen met Ziggo, want ik ben een tevreden Ziggo klant met een All-In-One+ abonnement die mij een internet gemeten internet snelheid van 90,21 Mbps download en 6,34 Mbps upload geeft.

Ik vind het stom van Ziggo dat ze er niet voor zorgt dat zij hier hun diensten niet kunnen blijven geven via de COAX en/of glasvezelkabel.

Maar ondanks alle protesten op Facebook en Twitter, zie ik niets gebeuren om dit tegen te houden. Dus ik denk dat je realistisch moet zijn en ervan uitgegaan moet worden dat Ziggo verdwijnt en dat op de glasvezelkabel voorlopig alleen Caiway komt. 

Volgens het laatste nieuws komt ook Fiber.nl op de kabel en dat zag er zo goed uit dat ik die als nieuwe provider gekozen had. Echter later bleek dat er een aantal nadelen zitten in eenn Fiber.nl abonnement:

In de handleiding of op de website geven ze niet aan dat er in Twente geen signaal uit de Coax aansluiting op het glasvezel modem komt. Dat heeft tot gevolg dat U voor elke TV een settop box nodig heeft die via een UTP kabel aangesloten moet worden, Uw huidige coax kabel die naar de TV gaat moet U dus vervangen. Als U nu radio's op de kabel heeft aangesloten, zal dat met Fiber.nl niet meer werken, U moet daarvoor een andere oplossing verzinnen.

Via de mail gaf Fiber.nl mij het volgend antwoord op mijn vragen:


Fiber.nl gebruikt een een Fritzbox! 7360 als WIFI.

De aansluiting van de verschillende diensten zal als volgt verlopen.
Er zal op 1 poort internet worden geboden. Indien u op meerdere pc`s bekabeld internet of draadloos internet wilt gaan gebruiken dient u op deze poort een router aan te sluiten.

Op een andere poort zal IPTV worden geleverd. Indien u gebruik maakt van meerdere Settopboxen dient u deze te verbinden met een Switch op deze poort.

De overige poorten op de wifi router zijn buiten gebruik.

Indien u analoge radio wilt blijven gebruiken dient u bij een andere provider een abonnement af te sluiten voor de COAX aansluiting.

Digitale radio bieden via de Settopbox.

Zondag sprak ik met een technische man van Fiber in the Shamrock in Almelo. Die vertelde mij dat er inderdaad maar één internet poort op de glasvezel modem zit, maar daar kan je niet direct de PC op aansluiten Aan die poort moet de Fritzbox router/WIFI komen die weer 4 poorten heeft. Op een van die poorten sluit je de PC aan, waarna er nog 3 poorten over zijn voor andere toepassingen. Dus ook al zou je geen WIFI willen, je hebt altijd die Fritzbox nodig. Je kunt het aantal poorten uitbreiden met een eigen router/WIFI die je dan ook wat verder weg kan zetten om een beter bereik te krijgen. Voorwaarde is wel dat die 2de router/WIFI in "Access point mode"gezet wordt.  Hij vertelde ook dat Fiber voor het eerst in Twente een eigen TV signaal gaan aanbieden (in de restr van het land geven ze het KPN signaal door aan hun klanten). Ze zijn nog volop aan het testen hoe dat moet met de Cogas  glasvezel kabel.

Bij Fiber krijg ik dus geen signaal voor mijn radio's en ik moet naar al mijn TV's de coax kabels vervangen door UTP kabels met settop box. Dit was voor mij de reden om mijn aanmelding bij Fiber in te trekken (je krijgt 14 dagen bedenktijd). De afmelding is ook direct netjes bevestigd.


U kunt een duidelijke uitleg krijgen van Fiber op YouTube.

Als je niet in zee wil gaan met Caiway of Fiber en je gebruikt internet alleen maar om af en toe iets te mailen, wat te Googelen en je belasting in te vullen, dan kan je natuurlijk overstappen naar telefoon maatschappijen KPN of Tele2 etc. Maar dan moet je je wel realiseren dat je internet snelheid via die ouderwetse koperdraadjes altijd onder de 50 Mbps zal liggen.

Nogmaals voor veel mensen is dat geen probleem en is dat mogelijk de goedkoopste oplossing, maar ik onderhoud websites en upload mijn foto's en software programma's. Bovendien heb ik een smart TV die op internet aangesloten is zodat ik bijvoorbeeld via internet gemiste uitzendingen kan terugkijken.

Ik heb dus een hoge internet snelheid nodig en daarom is Caiway of Fiber.nl de enigste bruikbare oplossing en zal ik dus wel overstappen naar naar Caiway. Maar naast de boven besproken problemen met Fiber.nl zijn er wel nog wat valkuilen voor Caiway:

Als je naar de Caiway website zoekt, kom je bijna automatisch op pagina  https://www.twentestaptover.nl/site/ terecht. Dan zie je rechtsonder een aantrekkelijke aanbieding staan en daar klik je dan natuurlijk op. Je komt dan op pagina https://www.twentestaptover.nl/site/nl/persoonlijkaanbod en daar wordt als beste koop aangegeven het “Allies-in-1-HD-plus” pakket voor 54,95 Euro per maand (na een jaar wat korting gehad te hebben). Dit komt overeen met mijn huidige Ziggo All-In-One+ abonnement. Echter nergens op deze pagina staat aangegeven dat dit eigenlijk bestemd is voor mensen die (nog) geen glasvezelkabel hebben. Dus ook al komt bij U inmiddels de glasvezelkabel in Uw huis, hij wordt in dit kabel abonnement niet gebruikt.

Zoek je namelijk wat verder op die site dan zie je dat er een veel aantrekkelijker aanbod staat op pagina https://www.caiway.nl/site/nl/pakketten Daar staat een Alles-in-1 Glas G100 pakket dat goedkoper is, 42,50 Euro per maand en een hogere snelheid heeft, 100Mbps up en 100 Mbps down als het bovengenoemde “Alles-in-1-HD-plus” pakket voor 54,95 Euro per maand. Maar je kunt hier alleen gebruik van maken als je al glasvezel in huis hebt. 

Het enige essentiële verschil schijnt te zijn 'Onbeperkt bellen' dat goedkoper is, althans dat heeft men mij verteld in de Caiway winkel in Almelo. Er zijn nog een verschillen:
Bij  “Alles-in-1-HD-plus” zou de modem gratis zijn en volgens de website niet bij "Alles-in-1 Glas G100". Echter bestel je het laatste pakket in de winkel, dan is ook daar het modem gratis.
De Alles-in-1 Glas pakketten zijn pas na een jaar opzegbaar en de monteur is niet gratis. Ook zijn de kortingen in het eerste jaar veel kleiner dan bij de Alles-in-1 HD pakketten.

Als je een hoge internet snelheid hebt, kun je gratis bellen via Skype en/of Facebook en andere kanalen. Dus als je je familie en vrienden uitlegt hoe ze dat moeten doen, dan betaal je voor de meeste gesprekken niets.

Nog goedkoper is het om een Alles-in-een pakket zonder bellen te nemen en dan voor het bellen een nieuw telefoon nummer bij Skype aan te vragen en een Philips Skype telefoon aan te schaffen. 

Op18 februari ben ik  met succes van Ziggo overgestapt naar een 200/200 Mbps Alles-in-1 Glas pakket van Caiway. Ik heb het zonder problemen zelf geïnstalleerd er werd een duidelijke handleiding bijgeleverd.

De snelheid was boven verwachting: op mij PC, die via een draad met de Sitecom N300 router verbonden is haal ik een download en upload snelheid van 213 Mbps, gemeten met de OOKLA speedtest
De Wifi-router geeft overal voldoende signaal in mijn huis en met mijn iPad haal ik een  download snelheid van 69 Mbps  en een upload snelheid van  49 Mbps,  gemeten met de OOKLA Speedtest App 

Alle TV's gaven een prima beeld, zonder dat ik iets aan de bestaande bekabeling gewijzigd had. Het CL+ CAM module en de HUMAX set-up box die ik ook bij Ziggo gebruikte, bleven functioneren, de smartcards heb ik verwijderd en de nieuwe meegeleverde HUMAX set-up box heb ik (nog) niet gebruikt.

Ook de telefoon werkt direct na de installatie, maar als negatief punt moet daar wel vermeld worden dat ik niet direct gebeld kon worden via mijn oude nummer: volgens een brief die ik van Caiway ontving kan het overzetten van mijn oude nummer een aantal weken in beslag nemen. Ik heb wel tijdelijk een ander nummer gekregen.