19 december 2012

EditPhotoInfo versie 4.2.4.1 en Slide Show 4 skin versie 1.3

De wijzigingen in versie 4.2.4.1 van mijn programma EditPhotoInfo waren nodig voor de nieuwe versie 1.3 van de 'Slide Show 4' skin:

Al de html code zit nu in de index.html file, de file slidePage.html wordt niet meer gemaakt.
De tekst "Druk op F11 na de start van de dia show" en de "gebruik het gehele scherm" selectie box is verwijderd.
De dia beschrijving kan nu ook boven de dia in de rand gezet worden.
De Audio control is nu half doorschijnend.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

Als een automatische update een foutmelding geeft "Contact the vendor", verwijder de oude versie dan eerst via Start / Configuratie scherm / Programma's en onderdelen en installeer de nieuwe versie vanaf deze pagina.

12 december 2012

Nieuwe versie 4.2.4 van programma EditPhotoInfo

Wijzigingen in versie 4.2.4:

Het programma is aangepast voor mijn nieuwe 'Slide Show 4' skin, daar kunnen nu ook panorama pagina's voor gemaakt worden en er kan een waypoint kml file voor gemaakt worden.
Het maken van een panorama pagina is vereenvoudigd. Er kunnen nu alleen panorama pagina's voor de Slide Show 3 & 4 gemaakt worden.
Bij een Slide Show 3 compressie worden de slide html pagina's automatisch verwijderd en na de compressie kunnen nog panorama pagina's toegevoegd worden.
Het is nu net meer mogelijk om de widgets uit albums gemaakt met JAlbum skin te verwijderen.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

Als een automatische update een foutmelding geeft "Contact the vendor", verwijder de oude versie dan eerst via Start / Configuratie scherm / Programma's en onderdelen en installeer de nieuwe versie vanaf deze pagina.

15 november 2012

Nieuwe versie 4.2.3.3 van programma EditPhotoInfo

Wijzigingen in versie 4.2.3.3:

Bij het opstarten van een nieuwe versie moet U eerst de licentie voorwaarden accepteren.

Wijzigingen in versie 4.2.3.1:

Vanwege de nieuwe versie 3.9.19 'Improved slide show 3' skin moest de compressie code aangepast worden.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

Als een automatische update een foutmelding geeft "Contact the vendor", verwijder de oude versie dan eerst via Start / Configuratie scherm / Programma's en onderdelen en installeer de nieuwe versie vanaf deze pagina.

Dit programma werkt ook onder Windows-8.

02 november 2012

Nieuwe versie 4.2.3 van programma EditPhotoInfo

Wijzigingen in versie 4.2.3:

Als U de Ctrl toets ingedrukt heeft als U op de 'Slides' knop klikt, dan wordt de inhoud van index file folder getoond.

Een nieuwe knop 'Voeg locaties toe aan corresponderende foto's' maakt het mogelijk om GPS locatie en opname datum/tijd toe te voegen aan afgeleide foto's zoals b.v. slide images die gemaakt worden door het jAlbum programma. U kunt zo desgewenst deze foto's gebruiken om met het programma BaseCamp een Adventure te maken met een GPS track.

De Help close button in gecomprimeerde Improved Slide Show was niet zichtbaar, hetgeen nu gecorrigeerd is.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

20 oktober 2012

Compressing a Slide Show 3 album with program EditPhotoInfo

In the last version of program EditPhoto info, this function has been removed: you beter rebuild your album with the Slide Show 4 skin!

A slide show presentation made with the jAlbum program with an 'Improved slide show 3' contains for each picture a web page ('slide page'). You can replace these slide pages by one new page 'slidePageSS3.html' with my program EditPhotoInfo by clicking the 'Compress Slide Show 3 Album' button and next selecting the index file of the album:
This makes the space required for the album smaller, but more important, it removes the flashes you see sometimes in the slide show on a Windows PC with the Internet Explorer and the Google Chrome browser. You can't apply this with an album containing one or more movies.
After this action you can remove the old jAlbum slide pages by clicking button 'Remove SS3 slide pages'. Before you do that, you should possible execute one or more actions given below.
For making a compressed Slide Show 3 album, you should execute next actions in the following order:
 1. If there is a GPS track available for the pictures in your album, you can add the GPS locations to your pictures. Click 'Open...' and select one of the album jpg files. Next click the 'Tracklog...' button and select the gpx file of the track.
 2. Compose your panorama pictures with a stitching program.
 3. Open the viewer and remove the failed photos. Add descriptions for the pictures.
 4. Next you can change the picture names and other data by clicking the 'Change data ' button.
 5. Start the jAlbum program, select the 'Slide Show 3' skin on the left site of the window and adjust the skin parameters. Next generate the album. The jAlbum program will create the directory with the index file and a 'slides' sub-directory with for each picture an html file.
 6. If you like to add a waypoint file map.kml which shows all camera locations in Google Maps, you can fetch the Google Maps URL for that file by clicking the 'Link' button. Paste this address into the URL field 'Links' tab of the Slide Show 3 adjustments 'Links' tab. Generate the album again with this setting. It is important that fields 'Local map' and 'External URL' in the Options window contain the correct data.
 7. Check checkmark 'Google Earth links' and click 'Make files' if your pictures contain GPS data and you like to show for each slide the camera location in Google Earth. Checkmark 'Google Earth Waypoints' should be unchecked and in the Slide Show 3 adjustments 'General' tab you should uncheck 'Show locations in Google Maps'. If you also like to show the camera locations, check checkmark 'Google Maps links'. However if your album should only show the camera positions in Google Maps, you can skip this point and check checkmark 'Show locations in Google Maps' on the 'General' tab of the Slide Show 3 adjustments window.
 8. The next step are the optional special panorama web pages which can be made by the EditPhotoInfo program. These web pages are opened by the slidePageSS3.html page, but only if radio button 'Replace file' is selected and checkmark 'Show first a survey of the panorama' is checked before the panorama page is generated.
 9. After these steps, click the 'Compress Slide Show 3 Album' button and select the index page of the album. This action will put two new files in the slides directory: 'slidePageSS3.html' and 'slidePageSS3.js'. The right part of the window shows a log of changed files.
 10. If your pictures contain GPS data and you like to show all camera positions in one waypoints file, check checkmarks 'Google Earth Waypoints' and 'Use the web site photos' and click button 'Make files'. File map.kml is written to the index file directory. Checkmarks 'Google Earth links' and 'Google Maps links' should be unchecked. It is important that fields 'Local map' and 'External URL' in the Options window contain the correct data. Optionally add the tracklog to file map.kml with the Google Earth program and save it again in the index file directory.
 11. Remove now the jAlbum slide pages by clicking the 'Remove SS3 slide pages' button.
 12. Use an FTP program to put the slide files on your web-server.
For more information see the on-line helpfile of program EditPhotoInfo.
You can download program EditPhotoInfo from my download page.
Click here for more information over the Improved Slide Show 3 skin.

14 oktober 2012

Nieuwe versie 4.2.2 van mijn EditPhotoInfo programma

Wijzigingen in versie 4.2.2:

Een nieuwe knop 'Comprimeer Slide Show 3 album' maakt het mogelijk om de slide show web pagina's die met het jAlbum programma gemaakt zijn met de 'Improved slide show 3' skin, te vervangen door één nieuwe pagina met de naam 'slidePageSS3.html'. Dit maakt het album kleiner, maar belangrijker: het elimineert het probleem van de flikkeringen op een Windows PC met de Internet Explorer en de Google Chrome browser.

De knop 'Verwijder SS3 slide pagina's' vervangt de 'Verwijder jAlbum ads' knop. Gebruik deze knop om de jAlbum slide pagina's te verwijderen nadat U het album gecomprimeerd heeft. Klikt U op deze knop terwijl U tegelijk de Ctrl toets ingedrukt houdt, dan worden de widgets uit albums gemaakt met het jAlbum programma verwijderd.

De inhoud van de tag wordt nu ook gekopieerd naar file 'slidePageSS3.html'.

De Slide Show liep vast als er helemaal geen bijschriften waren, dat is nu gecorrigeerd.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

24 september 2012

Nieuwe versies 4.1.1 van mijn EditPhotoInfo programma

Wijzigingen in versie 4.1.1:

Als file extensie .htm gebruikt werd voor een panorama foto dan kreeg de URL van de voorgaande dia de extensie '.html', dat is nu gewijzigd in '.htm'.

Het is nu mogelijk de widgets uit albums gemaakt met JAlbum skin 'Improved slide show 3' en waarschijnlijk ook de meeste andere skins te verwijderen. Die widgets worden er vanaf jAlbum versie 10.10.2 standaard ingezet en zorgen voor pop-up advertenties in albums gemaakt met het jAlbum programma als er geen licentie is gekocht.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

23 september 2012

Nieuwe versie 3.4.8 van programma BeursKoersen

Wijziging in deze versie:

De Yahoo en EuroInvestor websites waren gewijzigd, waardoor er geen koersen meer opgehaald konden worden. Dat is nu weer mogelijk.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

17 september 2012

Nieuwe versie 4.2 van Programma EffectenBeheer

Gewijzigd in versie 4.2 (15 september 2012):

De Euronext koersen in een xls file werden niet meer geïmporteerd omdat er nu "Date" i.p.v. "Datum" in de header stond. Dat is nu weer mogelijk.

Als koersen niet geimporteerd konden worden omdat de betreffende file in een ander programma geopend was, werd niet de juiste foutmelding gegeven.

De dagwaarde van een nieuwe aankoop werd verkeerd berekend als er nog geen historische koersen beschikbaar waren.

Het aantal stukken bij beleggingsfondsen kan nu in 4 decimalen opgegeven worden.

Als U de slotkoersen tab selecteerd komt nu automatisch de laatste koers in beeld.

Als een transactie wordt opgeslagen en voor de betreffende transactie datum is voor dat effect nog geen koers in de koersen database opgeslagen, dan wordt er gevraagd of de transactie koers ook in de koersen database moet worden opgeslagen.

Als de num lock toets gebruikt is om numerieke invoer via het numeriek toetsenbord mogelijk te maken, dan wordt daar de decimale punt toets vertaald naar de ingestelde getalscheider (meestal de ",").

Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

U kunt het programma installeren vanaf mijn Software Download pagina.

21 augustus 2012

Nieuwe versies 4.1 van mijn EditPhotoInfo programma

Wijzigingen in versie 4.1:

Als Uw camera de oriëntatie van Uw camera tijdens de opname bij de EXIF gegevens van de foto opslaat, dan wordt dat nu gebruikt om de foto zo-nodig automatisch 90 graden rechtsom of linksom te draaien in de viewer. U kunt ook vooraf alle foto’s permanent in de juiste positie laten draaien.

U kunt nu in het Opties venster aangeven hoe een foto in een waypoint pop-up venster in Google maps en Google Earth getoond moet worden.

Voorbeeld van zo een venster in Google Maps:

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

11 april 2012

Nieuwe versie 3.0.2 Backup programma

Wijziging in deze versie:

Als een file op de back-up disk verwijderd moest worden omdat er een nieuwere versie op de back-up disk gezet moest worden, dan werd die file automatisch in de prullenbak gedaan. Dat is nu instelbaar gemaakt. Het back-up proces is veel sneller als de verwijderde file niet in de prullenbak gezet wordt.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

Als de nieuwe versie automatisch geïnstalleerd wordt, komt er op het einde een foutmelding waarin staat dat er een probleem was met de nieuwe versie. Dat komt omdat ik een nieuwe test certificaat moest maken dat niet geldig is voor oude installaties.

Verwijder de oude versie eerst via Configuratiescherm / Programma's en onderdelen. Ga daarna naar mijn download pagina, open de installatie pagina en klik op de 'Install' knop. Soms lukt de installatie niet als U de Internet Explorer 9 gebruikt. U kunt dan het beste een andere browser programma gebruiken: Google Chrome, FireFox, Safari of versie 8 van de Internet Explorer, want die programma's geven geen problemen.
Er kan een melding komen dat de opgehaalde file setup.exe onbetrouwbaar is (dit komt omdat ik geen duur certificaat bij Microsoft wil kopen), maar U moet de setup file wel uitvoeren om de nieuwe versie te installeren.

20 maart 2012

Nieuwe versies 4.0.6 / 4.0.10 van mijn EditPhotoInfo programma

Wijzigingen in versie 4.0.6 - 4.0.10:

Als er zowel een Google Earth als Google Maps link per foto gemaakt wordt, dan kunt U er nu via het Opties venster voor kiezen om de kml-file in beide gevallen te gebruiken. Er is ook een 'Link' knop toegevoegd om een link te laten zien waarmee de waypoints file op de website in Google Maps zichtbaar gemaakt kan worden.

Versions 4.07, 4.0.8, 4.0.9 and 4.0.10 contain only small changes required for the new versions of the Improved Slide Show 3 skin.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.