04 november 2009

Mogelijke neurologische bijwerkingen van het vaccin tegen de Mexicaanse Griep

Via de radio hoorde ik onlangs van een uitgelekte brief over de bezorgdheid van neurologen over 25 doden in Amerika. De brief komt van de Health Protection Agency, het officiële orgaan dat toeziet op de volksgezondheid en is uitgelekt naar het engelse dagblad The Mail.

In het e-boek “De verborgen gevaren van vaccinaties” gaat mevrouw T.C. Kuiper – van den Bos uitgebreid in over de vergrote kans op neurologische bijwerkingen zoals GBS (Guillain-Barré syndroom) en MS. De squaleen moleculen in het Mexicaanse griep vaccin kunnen zich volgens haar verhaal in de isolatie laag rond de zenuwen nestelen. Die squaleen moleculen zouden ruimtelijk gedeformeerd worden door andere electro-actieve stoffen zoals aluminium en kwik die ook in het vaccin zitten en daardoor aangevallen worden door ons immuniteitssysteem.

Ik kan als leek niet echt beoordelen of dit juist is, maar mevrouw Kuiper heeft dit in open brieven gemeld aan de Nederlandse Vereniging van Neurologen, aan het Nederlands Huisartsen Genootschap en aan de Gezondheidsraad (Via een brief aan de ministers Balkenende en Klink).

Alleen Nederlandse Vereniging van Neurologen heeft mevrouw Kuipers een reactie gegeven:

“Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie deelt uw zorg met betrekking tot de eventuele neurologische bijwerkingen. Er komt derhalve een landelijk onderzoek naar het mogelijke verband tussen het Guillain-Barré syndroom (GBS) en vaccinatie tegen Mexicaanse griep, dat het Erasmus MC en het RIVM in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, LAREB en CBG zullen gaan uitvoeren.”

Mevrouw Kuiper vertelde mij ook dat er op de bijsluiter van Novartis wel een melding gegeven wordt dat men moet oppassen als men een geschiedenis heeft van GBS. Klik hier voor meer informatie over het Focetria Vaccin tegen de Mexicaanse Griep:

Er is wel een duurder vaccin zonder squaleen, aluminium en kwik: Celavapan. Klik hier voor meer informatie over dit vaccin van de firma Baxter.

In de Volkskrant stond dat dit vaccin o.a. door het Duitse leger gebruikt.

Waarom wordt dit in Nederland niet toegepast voor patiënten met een neurologisch risico?

Zie ook deze en deze discussie in het NRC weblog.