01 november 2006

Herfswandeling langs het havezatenpad

28 februari 2006

Toon de locaties waar foto's genomen zijn in Google Earth!

Als je wat met landkaarten hebt, zoals dat bij mij het geval is, dan moet je zeker Google Earth op je PC installeren. Ik vind het fascinerend om via de aan elkaar geplakte satelliet foto's in te zoomen op locaties die je kent of waar je juist naar toe wil.

Klik op de volgende knop om Google Earth the installeren:


Een mooie toepassing van dit programma is de mogelijkheid om locaties in
kmz files op te slaan, zodat je via die file weer snel dezelfde locatie kan laten zien.
Selecteer eerst in het venster 'Places' een map waarin de kmz file moet worden bewaard, maak daar desgewenst via de rechtermuis knop een nieuwe map. Als je in Google Earth ingezoomd ben op een stuk van de aarde waar je een locatie wil vastleggen, dan maak je een kmz file via het menu onderdeel 'Add / Placemark'. Er verschijnt een nieuw venster waarin de naam en andere details van de locatie vastgelegd kan worden en in de kaart zie je een een symbool, meestal een soort punaise, waarmee de exacte positie vastgelegd kan worden. Wijzig het type symbool desgewenst in de rechterbovenkant van het venster en sleep het symbool naar de juiste positie in de kaart. Type de naam van de kmz file in het placemark venster en geef desgewenst een beschrijving mee die getoond zal worden als je later op het placemark symbool klikt. Door 'Advanced' aan te vinken, kun je nog meer vastleggen, o.a. de hoogte van de locatie. Doe dat echter niet want dan lijkt het placemark symbool later weg te lopen van de plek die je aangegeven hebt.


Als je nu een webpagina gemaakt hebt waarin b.v. een foto staat en je wil laten zien waar die foto genomen is, dan zoek je in Google Earth de plaats op en maakt er een kmz file van. Die file moet naar webpagina server geupload worden, daarom moet je die file uit Google Earth exporteren door met de rechtermuis op de placemark naam te klikken en dan het commando 'Save As ...' te selecteren. Bewaar de file bijvoorbeeld in een map Placemarks in de mappen structuur van je
website. Maak met je html editor een hyperlink onder de foto en geef in die hyperlink als adres de opgeslagen kmz file aan. Sla alle wijzigingen op en bekijk je website met een browser. Als je daarmee op de hyperlink onder de foto klikt, dan zal je zien dat Google Earth opstart en inzoomt op de vastgelegde locatie.


Volg deze procedure voor alle locaties die je wil laten zien en upload de webpagina's en de placemarks map naar de server. Als je dat gedaan hebt en de webpagina nu vanaf Uw server bekijkt, dan zal je net als ik de eerste keer, teleurgesteld zijn, want Google Earth start niet op als je op een placemark hyperlink klikt. Ik heb een oplossing voor het probleem gevraagd in een forum van de Google earth Community en zij hebben mij goed geholpen. Er moet een file in de placemark map op de server gezet worden worden met de volgende inhoud:


AddType application/vnd.google-earth.kml+xml kml

AddType application/vnd.google-earth.kmz kmzDe naam van de file moet zijn ".htaccess" als U een Apache server heeft. Maak deze file in het kladblok programma en omdat er geen file extensie is moet er bij het opslaan als filenaam gegeven worden .htaccess en als type Alle bestanden. Daarna gedraagt de website zich zoals het was op de PC.


Het is ook mogelijk dat je vanuit een placemark in Google Earth de webpagina met de corresponderende foto opent. Dat kan omdat je in de beschrijving van een placemark html code mag gebruiken en zo je dus een link naar de webpagina met de foto kunt maken. Het adres van de link moet een internet adres zijn en niet de locatie van de webpagina op je PC. Daarom ging ik
als volgt te werk. Nadat ik de webpagina's met de placemarks op mijn server gezet had, startte ik mijn html editor, Frontpage, op en begon daar met een nieuwe pagina. Voor elke placemark, waar een link naar de webpagina met de foto moest komen, begon ik de beschrijving te geven in Frontpage. Het adres van de link kopieerde ik uit mijn browser, nadat ik de betreffende foto pagina uit mijn server geladen had. Ik opende in Google Earth het betreffende placemark voor een edit actie en kopieerde de html code naar de beschrijving via het klembord. Daarna werd de oude placemark file in de Placements map op mijn PC overschreven via een Save As commando.


Nadat ik alle Placemarks op deze wijze bewerkt had, klikte ik met mijn rechtermuis in Google Earth op de map waarin alle placemarks stonden en deed daarna ook een Save As actie naar mijn locale Placemarks map met als naam van de kmz file de naam van de map. Op mijn website maakte ik een link naar die kmz file, waardoor alle placemarks in een keer zichtbaar gemaakt kunnen worden in Google Earth en je zo dus vanuit Google Earth de webpagina's met de foto's kunt selecteren Tot slot werden de placemarks en de gewijzigde webpagina's weer geupload naar de server.


Het geheel kunt U zien door in mijn website op de link Wandelen op La Palma en vliegen via Google Earth te klikken.