14 juni 2014

GPS kaarten maken met Mobile Atlas Creator

Met het stand-alone programma Mobile Atlas Creator kunt U zelf kaarten maken voor een Garmin GPS die CustomMaps ondersteund, wat o.a. voor de GPSmap 62 het geval is. Het programma heeft meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor de iPad Galileo app, maar we bespreken hier alleen het maken van Garmin CustomMaps.

Download het programma van http://mobac.sourceforge.net/. U download een zip-file en na het unzippen van deze file in bijvoorbeeld map “C:\Mobile Atlas Creator 1.9.16” bent U klaar met de installatie. Ik bespreek hier de laatste versie 1.9.16. Voor dit programma moet het Java Runtime Environment Version 6 Update 14 (v1.6.0_14) of hoger wel op Uw systeem geïnstalleerd zijn (wat meestal zo is), U kunt versie 7 installeren vanaf http://java.com/nl/download/index.jsp. Ik heb het programma gebruikt op een PC met Windows 8.1, maar U kunt het ook op een MAC en LINUX systeem gebruiken.


Start het programma op door file “Mobile Atlas Creator.exe” in map “C:\Mobile Atlas Creator 1.9.16”  te openen. U kunt het beste een snelkoppeling naar die file op Uw bureaublad maken.


Klik eerst op Settings en daarna op tab Map Size en vul als Maximum size in 1024.


Selecteer daarna de Map Source, bijvoorbeeld 'OpenStreetMap MapQuest' en breng het gebied waarvan U een kaart wil maken in beeld. Met de rechter muisknop ingedrukt kunt U de kaart verplaatsen en U kun in- en uitzoomen met het muiswieltje of door bovenin links het zoom-niveau te vergroten of the verkleinen.

Selecteer het gebied waarvan U de kaart wil maken door de linker muisknop ingedrukt te houden en met de muis over het te selecteren gebied te schuiven en daarna de muisknop weer los te laten.

Kies in de groep Zoom Levels de waarden 14 en 16. Hoe hoger het getal, hoe verder er U kan inzoomen op Uw GPS, maar bij de meeste kaart bronnen geeft 17 of hoger een foutmelding.


Klik nu in de groep Atlas Content op de knop New, geef de kaart een naam, kies als kaart format Garmen Custom Map (KMZ) en klik op OK.


Klik daarna op Add selection en tot slot op Create Atlas. Nu wordt er een voortgang venster getoond. Als het downloaden van de map klaar is, klikt U op de knop Open Atlas Folder. U ziet dan in de Verkenner een map met de naam van de kaart, gevolgd door de creatie datum. Open die map en geef de file die daar in staat, Layer.kmz de kaart naam die U in Uw GPS wil zien, byvoorbeeld MijnKaart.KMZ. Wijzig de file extensie niet!. Als Google Earth op Uw PC staat, dan kunt U even dubbelklikken op de KMZ-file om te controleren hoe de kaart eruit ziet.


Het kan ook zo zijn dat U na het klikken op de knop Create Atlas de foutmelding 'Layer exceeds the maximum map count of 100 Error caused by layer “Layer”'. Maak in dat geval het gebied kleiner of verlaag de geselecteerde Zoom levels en druk opnieuw op de New knop of delete de Layer.


Verbind nu Uw GPS met de PC, open map Garmin en daarna de sub-map CustomMaps. U kunt custom maps op Uw GPS niet afzonderlijk aan en uit zetten, dus maak de sub-map CustomMaps eerst leeg en kopieer daarna de MijnKaart.KMZ file die U gemaakt heeft vanuit  PC map “C:\Mobile Atlas Creator 1.9.16\atlases” naar GPS map “I:\Garmin\CustomMaps” (de Drive letter I kan bij U anders zijn, afhankelijk van het aantal disks op Uw PC). Als U meerdere custom maps in de GPS zet, dan wordt het systeem ook veel trager.


Verwijder daarna de GPS van de computer en start de GPS. Ga naar menu Stel kaart in en vervolgens naar Selecteer kaart. In de lijst die U dan ziet moet o.a. De gemaakte Custom map staan: Aangezet – Aangepaste kaarten  MijnKaart.KMZ.


Om de kaart goed te beoordelen kunt U het beste alle andere kaarten uitzetten en alleen de nieuwe kaart aanzetten. We bespraken hier Map Source 'OpenStreetMap MapQuest', maar U kunt ook een ander type kiezen bijvoorbeeld 'OpenStreetMap Hikebikemap.de', 'OpenStreetMap Public Transport' of 'OpenStreetMap 4UMaps.eu'. De meeste andere types zijn voor Nederland niet bruikbaar, U kunt ze in de settings verwijderen. U moet zelf beoordelen welk kaart type het beste is af te lezen in Uw GPS. Mijn GPS reageerde vrij traag op deze kaarten, dus in het begin is het beeld wat wazig, maar naar een tijdje ziet U scherpe lijnen en teksten. 


Voor mijn wandelingen geeft ik de voorkeur aan Map Source  'OpenStreetMap 4UMaps.eu' maar voor fietstochten is 'OpenStreetMap Hikebikemap.de' denk ik beter.

Als U Uw keuze bepaalt heeft, dan kunt U deze kaart combineren met andere kaarten die al op Uw GPS staan, door die kaarten ook aan te zetten.

Met de oude versie MOBAC 1.8 kun je ook nog kaart types Google Maps, Google Terrain, Microsoft Maps, Microsoft Virtual Earth en Ovi/Nokia Maps ophalen, De satelliet kaarten zijn moeilijk leesbaar in de GPS. Zoek in Google naar “mobac 1.8 download zip”, dan kunt U die oude versie nog wel ergens ophalen.