21 november 2017

How to implement albums with a theme image with the FancyBox, the Slide Show 4 and the PhotoSwipe skin.

Both in the PhotoSwipein the FancyBox and in the Slide Show 4 skin is the possibility to add theme images implemented. This note describes the details to add theme images to your albums made with these skins.

You can use as theme image one of the images in the output slides folder, enter in that case in the Theme image field a string like "slides\Vecht_121027_1242-7.jpg" or you can put a new image to be used  as theme image in the output directory where also the index.html file of the album is located. As  an example we use the last method and put an image named “ThemeImageWithTitle.jpg” in the output folder. The original  theme image is processed in a photo edit program like Photoshop Elements, where we cropped the image so that the width is much larger as the height and we added the album title to the image. Finally we saved it as file “ThemeImageWithTitle.jpg” in the output directory (File > Save for web …) with a lower resolution,  a width of 2560 pixels and a height of 791 pixels. We created a first version of the album before we added the theme image, to create the output  directories.

Next we opened the Theme Image sub-tab of the skins Index page settings:In the Theme Image field we enter the name of the theme image: “ThemeImageWithTitle.jpg”.

On the Index page / General tab you have the possibility to select in the 'Show Album title' group “Above the theme image”, “In the theme image” and you can hide the album title text “Hide Album title” In this example we did draw the album title in the image, so we selected “Hide Album title”.

If you let jAlbum write the album title in the theme image, the title may be unreadable if the Album title text color does not differ much with the colors of your theme image. Select in that case another color with the “Album title text color” color selector or put the title above the theme image by clearing check-box “Show Album title in theme image”.

In field “Theme image width” you enter the display width of the theme image. We recommend to use a width in % so that the theme image is scaled if the window size is changed. I use always 96%. If you enter a value like 600px, the width is fixed and the size of the image is not changed if the window size changes. If you enter nothing the natural width of the image is used.

It is also possible to use the Theme image as a background image. Set in that case check-mark 'Use Theme image as background' and fill the height textbox with the height of the theme image (791 in this example). However you should not do this if you set the album title in the theme image with an editor, because depending on the window size, part of the title may fall outside the window.

With the next 4 fields, you can design a border around the theme image.

At the end of the index page you can show another special image. I use that to show the height profile of a walk, but you can use that image for other purposes as well. Put that image also in the output directory and enter the file name in field “Profile image” of the Index page / Footer tab. This image is not scaled, it is displayed in its natural width / height.

If you are ready with entering settings and the special images are loaded into the output directory, you have to re-make the album, even if you did not change anything to the settings after you loaded a theme or profile image.

To see the above described album, click here.

If you make an album with folder directories with one jAlbum project file, it is also possible to add theme images to the albums in the subdirectories. The creating of a tree of albums with the Slide Show 4 skin has been described here.

The album creator has to enter the theme image filename in the Slide Show 4 index page settings and he has to put the theme image in the output directory before the final creation of the album. 

If no theme image is entered in the settings, no theme image is displayed.
If a theme image is entered in the settings, but the corresponding file is not found, no theme image is displayed.
If a theme image is entered in the settings and the corresponding file is found, a theme image is displayed.

If you put a file “ThemeImage.jpg” in the output directory of the top level index file and nothing in the output subdirectories, a theme image is only showed in the top level index file.

If you like to use a theme image in one of the subdirectories, you should put in that subdirectory also a file named “ThemeImage.jpg”. This file contains of course another picture. If you like you can give all subdirectories a theme image by putting a “ThemeImage.jpg” file, each with a different image, in all subdirectories.

However if you use jAlbum verion 15 or later version, you can use the new Folder panel as described in the skin manual

16 september 2017

Nieuwe versie 4.3.7 van mijn programma EffectenBeheer

Wijzigingen in deze versie:

De trendlijnen hebben geen invloed meer op de waarden langs de assen van een koersgrafiek.

Als er geen punten in het geselecteerde tijds interval zijn, dan is de Y-as niet gedefinieerd en worden er ook geen trendlijnen getekend.


De 2017 koersen in de Demo database zijn bijgewerkt.


Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

De nieuwe versie het programma kunt U installeren vanaf mijn Software Download pagina.

Nieuwe versie 3.5.9 van het programma Beurskoersen

Wijzigingen en toevoegingen van deze versie:

Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om de koersen  van een effecten portefeuille bi de Alex of bij Binck bank op te halen via de favorieten tabellen op deze sites.

Probleem met Yahoo koersdatumn opgelost.

De Telefgraaf-DFT site kan voorlopig niet meer gebruikt worden om de koersen op te halen. Mogelijk komt dat later weer beschikbaar als de nieuwe website van de Telegraaf beschikbaar komt.

Als U een portefeuille met effecten bij de Alex Zelf beleggen of Binck  Fundcoach heeft, dan moet U er voor zorgen dat alle aandelen en fondsen die U in bezit heeft, in de favorieten tabellen staan. Dat gaat het eenvoudigste als volgt:

Login met verificatie code.
Ga naar Uw portefeuille overzicht.
Klik op de fonds of aandelen naam die U wil toevoegen, de koerspagina voor dat aandeel of fonds wordt geopend.
Klik op de Favorieten knop en in het volgende scherm op Toevoegen.
Herhaal deze procedure tot al Uw aandelen en fondsen in de favorieten lijst staan.

Meer informatie in de on-line helpfile.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

01 augustus 2017

Slide Show 4 album embedded in a web-page
start slide show
Click the picture to start the slide show here in this window, click here to start the slide show in new window.
Next push (on a PC) the F11 key to see it full screen!

This is the index page of this album which is skipped in an album with an automatically started slide show:


You can display a slide show embedded in your web-page with an iframe. To do that, check  the check-mark 'Start slide show automatically'  on the Slide Show 4 settings General tab. For the example above, I used the following html code in the web page:

<iframe src="https://www.andrewolff.nl/testjalbum/frame/index.html" style="border:none; overflow:hidden;" height="350" width="700" ></iframe>

The slide show starts with the first slide page (index# 0), but you can start at any other slide page in the album by adding '?x' where x is the index of the first image to show. However in that case the slide show does not start automatically; start the slide show with a long tap in the picture or by pressing the space bar or by clicking the play button (if visible) . For example if you like to start with the third slide,  use text index.html2

With the next code:

<iframe src="https//www.andrewolff.nl/testjalbum/frame/index.html?M0" style="border:none; overflow:hidden;" height="350" width="700" ></iframe>

the slide show is also not started automatically. Use swipes or the arrow keys to go to the next/previous picture or start the slide show with a long tap in the picture or by clicking the play button or by pressing the space bar. This mode shows always navigation buttons.

You start the slide show normally from the index page by clicking the play button in the upper left corner or by clicking a  thumbnail, but you can start the slide show with a link on your web-page. As an example click on the small thumbnail above. The html code for this link is:

<a href="https://www.andrewolff.nl/testjalbum/frame/index.html?1"><img src="https://www.andrewolff.nl/testjalbum/frame/thumbs/Berijpt_Almelo_071222_05.jpg" width="130" height="97" alt="start slide show" /></a>

You can also start the slide show in a full window without status bar, menu etc. Try this this with the first button above. The html code is:

<form>
<input type="button" value="Click here and next F11 to see the slides fullscreen"
onclick='window.open("https://www.andrewolff.nl/testjalbum/frame/index.html", "fullscreen","toolbar=0,scrollbars=0,menubar=0,location=0,resizable=0,directories=0,status=0,fullscreen=yes,width=" + (screen.width) + ",height=" + (screen.height) + ",left=0,top=0");'>
</form>

To open the index page of  an embedded album, add "?-1" after the URL. For example to open the index page of this test album, make a link to "https://www.andrewolff.nl/testjalbum/frame/index.html?-1".

The viewing time per slide, the applied slide transition effect and time are defined when the album is created, on the Slide Show 4 settings Slide page tab:

You should indicate here too whether the navigation buttons should always, never or only in the pause state be displayed on slides. If these buttons are not displayed, navigation should be done via the key board or with swipes and gestures on the iPad. Click on the help button on the index page of a slide show to see how this should be done.

For an example of a page with 4 embedded slide shows go to the Demo of embedded Slide Show 4 albums page. Use the 'View source' function of your browser to view the code.

If you like to show your embedded album on various devices, you have to make the iframe responsive with extra css-code. For an example of an embedded responsive slide show, see this web-page and see here for an example of an embedded index page. To fetch this code, use jAlbum menu item 'Album / Embed album'.

Click here to download the Slide Show 4 skin, click here to see an extended description and click here to see another example of an embedded slide show.

06 juli 2017

De presentatie van foto’s met jAlbum.

Het jAlbum programma


De laatste jaren presenteer ik mijn foto’s met het programma jAlbum. Dit programma maakt het mogelijk om webpagina’s te maken voor het presenteren van foto’s.

Het programma bestaat uit een kern gedeelte dat zorgt voor de omzetting van de oorspronkelijke foto’s in hoge resolutie naar JPEG files van dezelfde foto’s in een lagere resolutie voor publicatie op een website server. U geeft daarvoor op waar de oorspronkelijke foto’s staan, in welke folder de webpagina’s gezet moeten worden, de maximale afmeting van de wegpagina foto’s, de te gebruiken kwaliteit bij de omzetting etc. Omdat ik graag grote foto’s wil zien geef ik tegenwoordig als maximale resolutie de HD norm op: 1080x1920 en om de files niet te groot te laten worden gebruik ik een kwaliteit van 50% voor de omzetting. Dat is meestal voldoende. (De meeste oudere albums op mijn site zijn gemaakt met de resolutie 1024x1024 en 50% kwaliteit).

U geeft een titel voor de presentatie op en desgewenst een beschrijving. Ook geeft U op waar eventueel een beschrijvende tekst per foto opgehaald kan worden. Ik gebruik daarvoor uitsluitend de ‘EXIF image descriptor’, die ik vul met mijn programma EditPhotoInfo: het ‘Bijschrift’ venster rechts onder in het Viewer venster.
Omdat ik tegenwoordig het RAW formaat gebruik voor mijn foto's vul ik dat veld tegenwoordig meestal in het Adobe  Lightroom programma, waarmee ik mijn foto's bewerk en converteer naar het JPEG formaat dat jAlbum gebruikt.
Meestal kunt U ook aangeven of U muziek tijdens de presentatie wil laten afspelen, waarbij U zelf de MP3 files moet aanleveren.

Het uiterlijk van een presentatie kiest U door een Skin te kiezen in het jAlbum programma. Er zijn zeer veel skins gemaakt, die U kunt downloaden van de jAlbum website. Die skins kunt U soms heel gemakkelijk zelf aanpassen aan Uw behoeften.

Ik vind dat een presentatie vooral moet gaan over de foto’s zelf en heb daarom een voorkeur voor skins die de foto’s zo groot mogelijk laten zien zonder storende teksten en plaatjes rond de foto. Bovendien vind ik dat de foto’s in een Dia Show getoond moeten worden, zodat er weinig interactie nodig is en je de foto’s bijvoorbeeld via internet op een HD TV moet kunnen laten zien.

Ik gebruik momenteel mijn ‘Slide Show 4’  skin, de opvolger van mijn ‘Improved slide Show 3’ skin. Daarnaast gebruik ik mijn recent ontwikkelde PhotoSwipe  and FancyBox skins.

Als U zich registreert op de jAlbum site en een licentie koopt dan krijgt U ruimte op de jAlbum server waar U Uw presentaties kunt neerzetten. Het uploaden en onderhouden van die site gaat geheel via het jAlbum programma en is zeer eenvoudig te bedienen. U kunt de presentaties ook op een eigen server zetten, maar dan moet U Uw album met een FTP-programma uploaden en kunt U gebruik maken van een goedkopere licentie om van een reclame boodschap in Uw album af te komen. Met de nieuwste versie van het jAlbum programma kunt U dat ook doen met het ingebouwde FTP-programma, wat ik tegenwoordig meestal gebruik.

Mijn jAlbum skins.


De Slide Show 4 skin is een verbeterde versie van de eerste jAlbum Slide Show skin. Ik heb die wat verbeterd en aangepast aan mijn wensen. U kunt deze skin downloaden vanaf de Jalbum site waar ook een beschrijving gegeven wordt. Voorbeelden van albums gemaakt met deze skin zie U hier.

De PhotoSwipe skin heb ik weer afgeleid van de Slide Show 4 skin, waarbij de dia show vervangen is door de PhotoSwipe JavaScript gallery ontwikkeld door Dmitry Semenov. Voorbeelden van albums gemaakt met deze skin zie U hier.

De aanpassingen die ik toegevoegd heb hebben betrekking op het laten zien van de routes die we gelopen of gefietst hebben. Die routes worden met een GPS ontvanger opgenomen. U kunt de routes bekijken op een kaart in Google Maps en Google Earth. Er wordt ook aangegeven waar de foto’s gemaakt zijn en als U op een WayPoint (ballon of fototoestel icon) klikt dan krijgt U de foto ook te zien vanuit de kaart. Aan het einde van dit artikel wordt aangegeven hoe dit toegevoegd wordt.

Deze skins zijn aangepast om de albums beter op een iPad te kunnen zien en bedienen; U kunt daar gebruik maken van een touch interface. Er zijn overgangs effecten bij het wisselen van de dia's ingevoerd. Er wordt slechts één html file gebruikt; door het ontbreken van slide page html files is de code compact en zijn er geen flikkeringen bij het wisselen van de dia's.

Samen met jAlbum versie 12-14 is het mogelijk om ook video's in een album op te nemen. Een voorbeeld van een album met video's en foto's zie U hier

Het toevoegen van GPS informatie.


Met een GPS ontvanger kunt U zien wat de coördinaten (lengte- en breedtegraad) zijn van de plaats waar U staat als U bijvoorbeeld een foto neemt. Op mijn GPS pagina kunt U meer informatie vinden over de werking van een GPS. Veel GPS ontvangers kunnen tijdens het lopen of fietsen de route opslaan in een tracklog file. De GPS slaat dan voor elk punt waar men geweest is, het tijdstip, de lengtegraad en de breedtegraad op in de tracklog file.

Als U een foto neemt slaat de camera ook het tijdstip waarop de opname gemaakt is op bij de EXIF gegevens van de foto. Door datzelfde tijdstip op te zoeken in de tracklog file kan men de lengtegraad en de breedtegraad van de camerapositie ophalen en opslaan bij de EXIF gegevens.

Dit proces kunt U automatisch uitvoeren met mijn programma EditPhotoInfo programma door daar op de knop 'Tracklog' te klikken.

De files die gebruikt worden voor Google Map en Google Earth worden ook door het EditPhotoInfo programma gemaakt., maar U kunt daarvoor tegenwoordig beter mijn MakeMap programma gebruiken. Eerst haalt U daarvoor de coördinaten waar de foto’s gemaakt zijn uit de GPS tracklog file met programma EditPhotoInfo of met het Adobe Lightroom programma. Daarna maakt U de jAlbum presentatie met de Slide Show 4  of de  PhotoSwipe skin. Als U daarna in EditPhotoInfo het vierkantje 'Gebruik foto's van de website' aanvinkt en op 'Maak file' knop drukt, dan zal er een Google Earth file map.kml gemaakt worden in de hoofdmap van de jAlbum presentatie met voor elke foto die coördinaten bevat een waypoint die aangeeft waar de foto gemaakt is. Wordt die file geopend in Google Earth of Google Maps en klikt U daar op zo een waypoint, dan wordt de foto zelf ook getoond. Klik op het album voorbeeld hierboven op het zwarte vierkantje met de aarde in het midden om daarvan een voorbeeld te zien.

Als er een waypoints file gemaakt is, dan kunt U daarna op de 'Waypoints' knop klikken om de waypoints in Google Earth te bekijken. Heeft U ook de GPS tracklog file met mijn programma ConvertTrack omgezet in een KML file, dan kunt U ook die file in Google Earth zichtbaar maken en daar opslaan in dezelfde map als de Waypoints en het resultaat via 'Plaats opslaan als...' als map.kmz of map.kml file opslaan.  Klik op de rechter werelbol in het midden in  in dit voorbeeld album  om een voorbeeld in Google Earth te zien.

U kunt de waypoints en track ook in Google Maps laten zien. Dat gebeurt in de browser, er is geen speciaal programma voor nodig. U moet daarvoor de URL van de kml file in het zoekvak bovenin Google Maps zetten en daarna op de 'Zoeken in Maps' knop rechts van dat vak klikken. De links naar die pagina krijgt U te zien door rechts op de 'Link' knop te klikken. Klik in dit voorbeeld album  op de linker wereldbol om hetzelfde voorbeeld in Google Maps te zien. De link in dit voorbeeld is in het MakeMap programma gemaakt, maar het resultaat is hetzelfde.

Daarnaast is er in de Slide Show 4 skin een voorziening om door (360°-) panorama foto's  te kunnen scrollen.

Recept voor het maken van een Slide Show 4  of PhotoSwipe album

Voor het maken van een album voert U de de volgende acties in deze volgorde uit:
  1. Als U een GPS track van het album heeft voeg dan de GPS locaties aan de foto's toe door eerst de foto map te openen met de knop 'Open...' en daarna op de knop 'Tracklog..' te klikken.
  2. Als U panorama foto's heeft gemaakt, stel die dan nu samen met een stitching programma, b.v. Autopano pro of in Adobe Lightroom.
  3. Open de viewer en verwijder de minder fraaie foto's. Voeg bijschriften voor onder voor de foto's in.
  4. Wijzig desgewenst de foto namen etc. door op de knop 'Wijzig file data' te klikken.
  5. Genereer het album met het jAlbum programma, waarbij U links onder 'Skin en stijl' de Slide Show 4 of PhotoSwipe skin selecteert. Pas de parameters bij de instelling aan naar Uw wensen voordat U het album maakt, meer info in de Slide Show 4 / PhotoSwipe skin handleiding.
  6. Door de laatste actie worden de album mappen en files gemaakt. Indien U een waypoints file gaat toevoegen die U ook met Google Maps bekeken moet worden, dan kunt U het link adres ophalen door op de knop 'Link' te klikken. Plak dat adres dan in het URL veld op de 'Links' tab van de skin instellingen in het jAlbum programma. Genereer het album dan nogmaals met het jAlbum programma. Zorg er vooraf voor dat in het Opties venster de juiste gegevens staan in de velden 'Lokale folder' en 'Externe URL'.  Tegenwoordig kuint U beter mijn Makemap programma gebruiken.
  7. Als de foto's GPS gegevens bevat en U wilt voor elke foto de locatie kunnen bekijken dan moet U bij de Slide Show 4 instellingen in het jAlbum programma het vakje 'Show location in Google Maps' aanvinken.
  8. Als U ook panorama pagina's in het album wil opnemen, open dan de poanorama foto in de jAlbum Explorer, klik rechts op het driehoekje 'Panoramic image' en vink vervolgens 'Panoramic image' aan ( en indien van toepassing het '360° panorama' hokje.
  9. Als de foto's GPS gegevens bevat en U wilt een waypoints file met alle camera locaties laten zien, vink dan in het EditPhotoInfo programma het vakje 'Gebruik foto's van website' aan en druk op de knop 'Maak file'. De file map.kml wordt dan in de index folder gezet. Zorg er vooraf voor dat in het Opties venster de juiste gegevens staan in de velden 'Lokale folder' en 'Externe URL'. Voeg in het Google Earth programma eventueel de GPS track toe aan de map.kml file en sla die file weer op in de index map.
  10. Zet het album op Uw website.
Voor meer informatie zie de on-line helpfile van programma EditPhotoInfo of de on-line helpfile van programma MakeMap.
U kunt programma EditPhotoInfo ophalen vanaf mijn download pagina.

05 juli 2017

Beurskoersen versie 3.5.8

Wijziging in deze versie:

Problemen met Yahoo site opgelost. Er hoeft geen speciale View meer aangemaakt te worden.

Als U voor de EuroInvestor watchlist moet inloggen, dan werkt het klikken op de Login knop niet, druk op de Enter toets na het ingeven van het wachtwoord. Vergeet echter niet om eerst het hokje 'Remember me' aan te vinken.

Voor de IEX watchlist moet U eerst naar beneden scrollen om te kunnen inloggen en om de Watchlist data te zien. Ik raad U aan om geen gebruik meer te maken van de IEX watchlist en in plaats daarvan de EuroInvestor watchlist te gebruiken.

De koersen kunnen momenteel niet meer via de DFT site opgehaald worden: streaming werkt niet meer in de gebruikte WebBrowser.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

28 april 2017

Mijn nieuwe programma MakeMap

Mijn MakeMap programma kan een kml-bestand voor Google Earth genereren om de foto locaties van een fotoalbum gemaakt met het jAlbum programma te tonen op een landkaart. Het is ook mogelijk om een  Google Maps webpagina te genereren om deze locaties weer te geven. Door op de plaatsmarkeringen, in de vorm van een camera, op de kaart te klikken wordt een miniatuur weergegeven van de foto die op die plaats is genomen. Als u op de miniatuur of de link onder de miniatuur klikt, wordt de bijbehorende dia pagina geopend.

U kunt dit gratis programma downloaden (Engelse versie) vanaf de software downloadpagina van mijn website.

De huidige versie kan kaarten maken voor albums gemaakt met de PhotoSwipe Skin versie 1.4.5, de Slide Show 4 skin versie 4.0.1 en de Turtle skin versie 5.5.16 (alleen als het vakje 'Maak afbeeldingspagina's op de jAlbum 'Pagina's' Instellingen open is).

Voorwaarde voor het genereren van een kaart is dat uw foto's GPS informatie bevatten en u de locatieweergave op een dia pagina hebt ingeschakeld.

Hier is een voorbeeld van zo een kaart:


Bekijk een voorbeeld van een gegenereerde kaart met Google Maps of Google Earth.  Deze kaarten tonen ook de tracks die gegenereerd worden door een GPS. Deze tracks worden toegevoegd via het Google Earth programma na de conversie van het gpx-tracklog bestand naar een kml-bestand met mijn programma ConvertTrack.

Maak in de skin een link naar deze kaart vanaf de indexpagina zoals u hier ziet voor de Slide Show 4 skin of hier voor de Turtle skin. Met de Turtle skin kunt u dat doen met de aangepaste link op het tabblad Site en met de PhotoSwipe en Slide Show 4 skin kunt u de link op het tabblad 'Links' invoeren.

Dit programma is gebaseerd op dezelfde functie als beschikbaar in mijn EditPhotoInfo programma, maar in deze implementatie wordt de GPS informatie gehaald uit het html- of js-bestand dat door jAlbum wordt gegenereerd. Met jAlbum versie 14 kan het ook gebruikt worden met originele DNG- en TIFF bestanden .

Het EditPhotoInfo programma haalt de GPS informatie van de originele JPEG afbeeldingen in de jAlbum afbeeldingsmap en heeft meer functies zoals de geotagging van de foto's met een GPS gpx bestand.

Voor meer informatie zie ook mijn notitie How to add a map to a Slide Show 4 or PhotoSwipe album.

04 maart 2017

Nieuwe versie 3.5.5 van het programma Beurskoersen

Deze nieuwe versie was noodzakelijk omdat de layout van de iEX watchlist website gewijzigd was.
De koersen van de iEX watchlist kunnen nu weer opgehaald worden in de nieuwe Compact mode van de IEX site.

Meer informatie in de on-line helpfile.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.