06 december 2009

Google-Earth coördinaten over brengen naar een Garmin Gps

Via een e-mail werd mij gevraagd hoe Google-Earth coördinaten overgebracht kunnen worden naar een Gps. Omdat het antwoord mogelijk voor meer mensen interessant is, geef ik hier het antwoord.

Zorg er eerst voor dat in Google Earth en in het Garmin GPS MapSource programma hetzelfde formaat voor de coördinaten gebruikt wordt.
Ga daarvoor in het Google Earth menu naar Extra / Opties... en selecteer dan het '3D-weergave' tab-blad. Selecteer daar in het vak Breedte/lengte weergeven 'Decimale graden'. Doe dat in MapSource via menu Bewerken/voorkeuren... en zorg ervoor dat in het tab-blad 'Positie' achter Grid staat 'Lengte/Breedte hddd.ddddd°' en achter kaartniveau 'WGS 84'.

Met de hand kunt U een positie als volgt overbrengen:

Voeg in Google Earth via menu Toevoegen/Plaatsmarkering een nieuw Waypoint toe. Verschuif het gele prikkertje naar de positie die U wil overbrengen. In Het 'Nieuw Plaatsmarkering' venster ziet U dan de positie, b.v. Breedtegraad 52.370307° en Lengtegraad 6.673646°

Start nu MapSource en selecteer Bewerken/Nieuw waypoint. Neem nu via het klembord (Ctrl+C) de Breedtegraad over uit het Google Earth waypoint venster. Selecteer in het MapSource venster 'Positie' alle cijfers achter de N en zet daar de breedte graad uit het klembord neer (Ctrl+V). Haal het ° teken weg. Doe dan hetzelfde met de Lengtegraad, vervang daarmee de cijfers achter de letter E. U zie dan in ons het voorbeeld in het MapSource Positie venster staan: N52.370307 E6.673646. Geef het waypoint een naam en klik op OK. U ziet dan het nieuwe punt op de MapSource kaart. Via Overdragen/Verzenden naar apparaat.. kunt U het punt dan in de GPS zetten.

Het kan ook automatisch als U mijn programma ConvertTrack op Uw PC geïnstalleerd heeft. U kunt dat programma ophalen vanaf mijn website.

Klik in Google Earth links in het venster 'Plaatsen' op de map 'Tijdelijke plaatsen'. Maak vervolgens in Google Earth de waypunten aan die U wil overbrengen. U kunt dat snel doen door op het gele prikkertje van de bovenste werkbalk te klikken. Zet het prikkertje op de gewenste positie en geef het een naam, b.v. de eerste '01', de tweede '02' etc..

Als U alle punten uitgezet heeft dan klikt U met de rechtermuisknop op de map 'Tijdelijke plaatsen' en selecteert U 'Plaats opslaan als ..'.
In het volgende venster selecteert U achter de tekst 'Opslaan als: 'Kml(*.kml). Geef de gewenste bestandsnaam op en klik op 'Opslaan'.

Start daarna programma ConvertTrack en klik op de Open knop. Selecteer rechts onderin het type file Waypoints files (*.kml), selecteer de file die U met Google Earth gemaakt heeft en klik op OK. Klik daarna in het ConvertTrack hoofdvenster op de knop 'Sla op als...". In het volgende venster selecteert U achter Opslaan als: 'Route file (*.gpx)' , geeft U de gewenste Bestandsnaam op en klikt U op 'Opslaan'. Klik daarna in het hoofdvenster van ConvertTrack op de onderste 'Toon Track' knop. MapSource wordt gestart en U ziet de route in MapSource.

Via Overdragen/Verzenden naar apparaat.. kunt U de route dan in de GPS zetten.

Het is ook mogelijk om Uw route in Google Earth als track te tekenen. Klik daarvoor de rechter muisknop op 'Tijdelijke plaatsen'. Selecteer in het pop-up menu 'Toevoegen' / 'Pad'. Type de naam van de tocht in het nieuwe venster dat U dan ziet. Klik dan met de linker muis in de kaart, waar de route begint en daarna in het volgend punt waar de richting van de route verandert. Doe dit voor alle andere punten tot het eindpunt. U kunt ook de linker muisknop ingedrukt houden en die dan over de gehele route schuiven om een track te maken. Klik als U klaar bent op de OK knop van het venster. Sla dan de track op in een kml file en gebruik mijn ConvertTrack programma om die file om te zetten in een gpx tracklogfile zoals boven omschreven is.