31 augustus 2013

EditPhotoInfo vs 4.2.4.5 en Slide Show 4 skin vs 1.6

De wijzigingen in versie 4.2.4.5 van mijn programma EditPhotoInfo waren nodig om panorama foto's te kunnen vergroten voor gebruik in de  'Slide Show 4' skin versie 1.6.


De volgende wijzigingen zijn aangebracht inin de  'Slide Show 4' skin versie 1.6:

Als een album panorama foto's bevat, dan wordt er automatisch een expansie icon in de linker boven hoek van de slide pagina toegevoegd als (image breedte > 2.4 * image hoogte) en (de natuurlijke image hoogte > 1.4  * initieel getoonde image hoogte). Een voorbeeld van een album met panorama foto's staat hier.

Voor panorama foto's wordt het aanbevolen de images in de slides folder na het genereren van het album met het jAlbum programma te vergroten tot bijvoorbeeld een hoogte van 800 pixels. Dat kan gedaan worden met de nieuwe versie van mijn EditPhotoInfo programma: Open  het 'Maak web pagina voor foto' venster en vink daar 'Maak geen webpagina: converteer alleen de foto en sla die op in de slides folder' aan en selecteer de gewenste hoogte en kwaliteit van de geconverteerde foto. Druk vervolgens op de OK knop en de foto in de slides folder wordt vervangen door de gegenereerde foto.

U kunt het programma EditPhotoInfo ophalen vanaf mijn software download pagina.

04 augustus 2013

Nieuwe versie 3.1.1 van programma Backup

Wijzigingen in deze versie:

Om een back-up van gebruikers gegevens (map C:\Users) op de C drive eenvoudiger te maken is het nu mogelijk om updates van bepaalde mappen, die systeem data of alleen programma gegevens bevatten, zoals 'C:\Users\All users' en 'AppData', over te slaan. Mappen en files waarvoor U geen machtigingen heeft om in te zien of te kopiëren worden automatisch overgeslagen (maar nog wel in de log-file gezet).

Als er een groeps backup gemaakt werd dan was de rapportage van het aantal files dat gekopieerd was meestal te laag, dat is gecorrigeerd.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

Er kan bij installatie een melding komen dat de opgehaalde file setup.exe onbetrouwbaar is (dit komt omdat ik geen duur certificaat bij Microsoft wil kopen), maar U moet de setup file wel uitvoeren om de nieuwe versie te installeren. Windows-8 weigert in eerste instantie om hat programma te installeren: druk op Informatie en daarna op de knop 'Toch installeren.'

Als de nieuwe versie automatisch geïnstalleerd wordt, kan er op het einde een foutmelding komen waarin staat dat er een probleem was met de nieuwe versie. Dat komt omdat ik een nieuwe test certificaat moest maken dat niet geldig is voor oude installaties.

Verwijder de oude versie eerst via Configuratiescherm / Programma's en onderdelen. Ga daarna naar mijn download pagina, open de installatie pagina en klik op de 'Install' knop.

Soms lukt de installatie niet als U de Internet Explorer 9 gebruikt. U kunt dan het beste een andere browser programma gebruiken: Google Chrome, FireFox, Safari of versie 8 van de Internet Explorer, want die programma's geven geen problemen.