15 december 2010

Nieuwe versie 3.4.2.2 van programma BeursKoersen

Wijziging in deze versie:

Bij de converste van een raw-file in een import-file trad een fout op als korte de datumnotatie niet op d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

09 december 2010

Nieuwe versie 4.0.3 van Programma EffectenBeheer

Wijzigingen in versie 4.0.3.:

Het is nu mogelijk om zelf een link te maken naar b.v. een actuele koersen pagina en die met de nieuwe knop rechts bovenin te openen in Uw Browser. Standaard wijst die link naar een site met de AEX intraday koersen. U kunt de link in het Opties scherm wijzigen.

In een grafiek wordt alleen de eerste regel van het commentaar gezet en wordt de lengte beperkt tot maximaal 100 tekens. Om het gehele commentaar te zien moet U rechts boven de grafiek op de knop 'Edit steun/weerstand/commentaar' klikken

In de watchlist tabel wordt geheel rechts alleen de eerste regel van het commentaar getoond, maar als de watchlist geprint wordt, dan wordt het commentaar weggelaten omdat er anders te weinig ruimte op papier is voor de andere kolommen.

Het volledig commentaar wordt in het gele hint venster getoond als U met de muis over een regel van de watchlist of van de rendementen beweegt.

Bij een lange status tekst was de statusregel soms leeg, dat is verbeterd.

De combobox boven een grafiek waarin het effect staat waarmee de koers vergeleken wordt bleef soms leeg, dat is gecorrigeerd.

De licentie file wordt niet meer in de programma map opgeslagen maar in de submap WolffSoftware\Licentie in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista en Windows 7 ). Dit heeft als voordeel dat er maar één keer om de licentie file gevraagd hoeft te worden en BeurKoersen en Effectenbeheer kunnen van dezelfde licentie gebruik maken.

De licentie file werd niet goed gelezen als er als korte datumnotatie niet d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

U kunt het programma installeren vanaf mijn Software Download pagina.

08 december 2010

Nieuwe versie 3.0.1.van SchudBridgSpellen / ShuffleBridgeCards

Er zat een fout in de CSV-file, waardoor die file niet geimporteerd kon worden in het NBB-Rekenprogramma. Dat is in deze versie gecorrigeerd.


Meer informatie in de on-line helpfile.
U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

06 december 2010

Nieuwe versie 3.4.2.1 van programma BeursKoersen

Wijzigingen in deze versie:

De koers van het laatste aandeel uit de IEX watchlist werd niet opgehaald, dat is nu weer mogelijk.

Het Opties venster kan nu vergroot worden zoadat lange file namen beter gelezen kunnen worden.

De link in het Info venster werkt weer.

De licentie file wordt niet meer in de programma map opgeslagen maar in de submap WolffSoftware\Licentie in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista en Windows 7). Dit heeft als voordeel dat er maar één keer om de licentie file gevraagd hoeft te worden en BeurKoersen en Effectenbeheer kunnen van dezelfde licentie gebruik maken.
Omdat ook beurzen of datavendors bezwaar kunnen maken tegen het overnemen van gegevens, wordt er geen intraday html pagina meer meegeleverd.
In het Opties venster kunt U zelf Uw intraday koersen website kiezen en U kunt natuurlijk ook zelf een html pagina maken en opslaan op Uw PC en dan selecteren in dat venster.

De licentie file werd niet goed gelezen als er als korte datumnotatie niet d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

03 december 2010

SchudBridgSpellen is vernieuwd
De volgende zaken zijn gewijzigd in versie 3.0:

Het SchudBridgSpellen programma was nog geschreven in Delphi Pascal, maar is nu net als het programma Backup, BeursKoersen en Effectenbeheer volledig herschreven in VB .NET voor .NET versie 4, waardoor het programma sneller en gebruiksvriendelijker is geworden. Er zijn veel wijzigingen aangebracht o.a.:

Voor de set-up procedure wordt nu nu ook de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Bij het opstarten wordt er automatisch gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is, waarna die nieuwere versie automatisch geïnstalleerd kan worden.

Bij een eerste installatie wordt nu een werkmap \WolffSoftware\SchudBridgSpellen in Uw Documenten map gemaakt, waarin bestanden met de spellen opgeslagen worden.

Het programma ondersteund 2 talen, Engels en Nederlands. Daarom is de naam van de programma file niet meer SchudBridgSpellen.exe maar ShuffleBridgeCards.exe.

Het is nu ook mogelijk om oude spellen in een pbn file in te lezen. Deze spellen kunnen dan bekeken worden en ze kunnen dan omgezet worden in een CSV-file of webpagina.

Alle acties worden geregistreerd in een log-file.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.