15 december 2010

Nieuwe versie 3.4.2.2 van programma BeursKoersen

Wijziging in deze versie:

Bij de converste van een raw-file in een import-file trad een fout op als korte de datumnotatie niet op d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

09 december 2010

Nieuwe versie 4.0.3 van Programma EffectenBeheer

Wijzigingen in versie 4.0.3.:

Het is nu mogelijk om zelf een link te maken naar b.v. een actuele koersen pagina en die met de nieuwe knop rechts bovenin te openen in Uw Browser. Standaard wijst die link naar een site met de AEX intraday koersen. U kunt de link in het Opties scherm wijzigen.

In een grafiek wordt alleen de eerste regel van het commentaar gezet en wordt de lengte beperkt tot maximaal 100 tekens. Om het gehele commentaar te zien moet U rechts boven de grafiek op de knop 'Edit steun/weerstand/commentaar' klikken

In de watchlist tabel wordt geheel rechts alleen de eerste regel van het commentaar getoond, maar als de watchlist geprint wordt, dan wordt het commentaar weggelaten omdat er anders te weinig ruimte op papier is voor de andere kolommen.

Het volledig commentaar wordt in het gele hint venster getoond als U met de muis over een regel van de watchlist of van de rendementen beweegt.

Bij een lange status tekst was de statusregel soms leeg, dat is verbeterd.

De combobox boven een grafiek waarin het effect staat waarmee de koers vergeleken wordt bleef soms leeg, dat is gecorrigeerd.

De licentie file wordt niet meer in de programma map opgeslagen maar in de submap WolffSoftware\Licentie in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista en Windows 7 ). Dit heeft als voordeel dat er maar één keer om de licentie file gevraagd hoeft te worden en BeurKoersen en Effectenbeheer kunnen van dezelfde licentie gebruik maken.

De licentie file werd niet goed gelezen als er als korte datumnotatie niet d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

U kunt het programma installeren vanaf mijn Software Download pagina.

08 december 2010

Nieuwe versie 3.0.1.van SchudBridgSpellen / ShuffleBridgeCards

Er zat een fout in de CSV-file, waardoor die file niet geimporteerd kon worden in het NBB-Rekenprogramma. Dat is in deze versie gecorrigeerd.


Meer informatie in de on-line helpfile.
U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

06 december 2010

Nieuwe versie 3.4.2.1 van programma BeursKoersen

Wijzigingen in deze versie:

De koers van het laatste aandeel uit de IEX watchlist werd niet opgehaald, dat is nu weer mogelijk.

Het Opties venster kan nu vergroot worden zoadat lange file namen beter gelezen kunnen worden.

De link in het Info venster werkt weer.

De licentie file wordt niet meer in de programma map opgeslagen maar in de submap WolffSoftware\Licentie in de persoonlijke documenten map ("Mijn documenten" bij Windows-XP en Documenten bij Windows Vista en Windows 7). Dit heeft als voordeel dat er maar één keer om de licentie file gevraagd hoeft te worden en BeurKoersen en Effectenbeheer kunnen van dezelfde licentie gebruik maken.
Omdat ook beurzen of datavendors bezwaar kunnen maken tegen het overnemen van gegevens, wordt er geen intraday html pagina meer meegeleverd.
In het Opties venster kunt U zelf Uw intraday koersen website kiezen en U kunt natuurlijk ook zelf een html pagina maken en opslaan op Uw PC en dan selecteren in dat venster.

De licentie file werd niet goed gelezen als er als korte datumnotatie niet d-M-jjjj was ingesteld. Dat is gecorrigeerd.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

03 december 2010

SchudBridgSpellen is vernieuwd
De volgende zaken zijn gewijzigd in versie 3.0:

Het SchudBridgSpellen programma was nog geschreven in Delphi Pascal, maar is nu net als het programma Backup, BeursKoersen en Effectenbeheer volledig herschreven in VB .NET voor .NET versie 4, waardoor het programma sneller en gebruiksvriendelijker is geworden. Er zijn veel wijzigingen aangebracht o.a.:

Voor de set-up procedure wordt nu nu ook de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Bij het opstarten wordt er automatisch gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is, waarna die nieuwere versie automatisch geïnstalleerd kan worden.

Bij een eerste installatie wordt nu een werkmap \WolffSoftware\SchudBridgSpellen in Uw Documenten map gemaakt, waarin bestanden met de spellen opgeslagen worden.

Het programma ondersteund 2 talen, Engels en Nederlands. Daarom is de naam van de programma file niet meer SchudBridgSpellen.exe maar ShuffleBridgeCards.exe.

Het is nu ook mogelijk om oude spellen in een pbn file in te lezen. Deze spellen kunnen dan bekeken worden en ze kunnen dan omgezet worden in een CSV-file of webpagina.

Alle acties worden geregistreerd in een log-file.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

23 november 2010

Nieuwe versie 3.4.1 van programma BeursKoersen

Wijzigingen in deze versie:

Bij een nieuwe installatie wordt er niet een map BeursKoersen_data maar een map \WolffSoftware\BeursKoersen in de persoonlijke Documenten map aangemaakt, waarin de gemaakte files weggeschreven worden.

Er wordt nu bij het opstarten gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is.

De toetsen combinatie Shift+F1 toont het begin van de helpfile en Ctrl+F1 toont de index in de helpfile.

Het menu 'Instellingen' is uitgebreid met de functie 'Bekijk logfile' en het menu "Koersen' heeft nu ook de funktie 'Open de Werkmap'.

In het Opties venster U kunt nu zelf Uw intraday koersen website kiezen. De huidige pagina gebruikt koersen van de TA.nl site, maar die koersen zullen binnenkort niet meer beschikbaar zijn. Omdat ook beurzen of datavendors bezwaar kunnen maken tegen het overnemen van gegevens, zal deze pagina in de volgende versie vervallen. U kunt dan wel nog steeds zelf Uw pagina maken.


Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

06 november 2010

Nieuwe versie 3.0 van het Backup programma

Programma Backup wordt gebruikt voor het maken van een backup van mappen met files. Het programma controleert alle files in de gekozen data bron map en kopieert een file naar een backup disk als de betreffende file nog niet aanwezig is in de backup map, of als die map een oudere versie van die file bevat. Het is een eenvoudig programma waarbij de gehele bediening via een scherm gaat:Programma Backup was nog geschreven in Delphi Pascal, maar is nu net als het programma BeursKoersen en Effectenbeheer volledig herschreven in VB .NET voor .NET versie 4, waardoor het programma sneller en gebruiksvriendelijker is geworden.

De details kunt U in de on-line helpfile vinden.

In de nieuwe versie 3.0 zijn de volgende funcionele wijzigingen aangebracht:

1.Voor de set-up procedure wordt nu nu ook de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Bij het opstarten wordt er automatisch gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is, waarna die nieuwere versie automatisch geïnstalleerd kan worden.

2.Bij een eerste installatie wordt nu een map \WolffSoftware\Backup in Uw Documenten map gemaakt, waarin de groep's backup files gezet kunnen worden.

3.Het speciale filter voor Delphi files is vervangen door de mogelijkheid om files waarin het '~' teken voorkomt, uit te sluiten van de backup.

4.Het is mogelijk om desgewenst files met de extentie .log uit te sluiten van de backup. U kunt ook nog een ander zelf te kiezen file type uitsluiten van de backup.

5.U kunt de files in de mappen filteren met een zelf te kiezen filter. B.v. met filter '*.doc' kunt U alleen .doc files selecteren voor de backup.

6.De inhoud van de groep's backup files is gewijzigd, daarom kunnen de oude .bck files niet meer gebruikt worden. het nieuwe file type is .gbu.

7.Alle akties worden geregistreerd in een log-file.

8.De lijst van nieuwe of gewijzigde files op de backup drive kan nu opgeslagen worden in de data bron map.

9.In de vorige versies werden somminge (verborgen) systeem files (.dll, .exe, .ini, .db files etc.) niet meegenomen in de backup, dat is in deze versie verbeterd
.
10. Het programma is in het Engels en in het Nederlands beschikbaar.

11.Het ListDisk programma is vervallen.

Als U het ListDisk programma momenteel gebruikt en U wil het behouden, maak dan een map "C:\Program Files\WolffSoftware\ListDisk" aan en kopieer file "C:\Program Files\Wolff Software\Backup\ListDisk.exe" naar de nieuwe map. Maak daarna een snelkoppeling naar "C:\Program Files\Wolff Software\ListDisk\ListDisk.exe" op het Bureaublad. Daarna kunt U via 'Configuratiescherm/Software' het oude 'Backup en ListDisk programma' verwijderen.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

03 november 2010

Nieuwe versie 4.0.2 van Programma EffectenBeheer

Er zijn enige kleine wijzigen aangebracht in deze nieuwe versie:

Bij een eerste installatie wordt niet een map EffectenBeheer_data maar een map \WolffSoftware\EffectenBeheer in Uw Documenten map gemaakt, waarin de demo database gezet wordt.

Als er ingezoomed was in een grafiek dan werd de grafiek van een volgend effect niet goed weergegeven. Dat is nu gecorrigeerd.

Het commentaar is nu niet meer in lengte beperkt en kan uit enige regels bestaan. Het commentaar wordt in de watchlist en in de rendementen tabel getoond in een vergrote status regel onder in het venster.

Als U versie 4.0.0. op Uw PC heeft staan wordt U automatisch geattendeerd op de nieuwe versie:Na installatie kwam er bij mij na het opstarten een foutmelding, die waarschijnlijk veroorzaakt werd door de hierbovengenoemde eerste wijziging. Nadat ik het programma gesloten had en het weer opgestart had was alles normaal.

Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

U kunt het programma installeren vanaf mijn Software Download pagina.

31 oktober 2010

Nieuwe versie 3.8 van Programma WijzigFotoData

Gewijzigd in versie 3.8 (30 oktober 2010)

De camera posities konden niet uit een GPX file gehaald worden direct nadat de namen van de foto's gewijzigd waren. Dat is gecorrigeerd.

Het maken van een panorama foto ging fout als de panorama foto geen JAlbum jpg file vervangt, maar naar een nieuwe sub folder gekopieerd moest worden.


Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

22 oktober 2010

Programma EffectenBeheer (vs 4) is vernieuwdHet programma Effecten_Beheer was nog geschreven in Delphi Pascal, maar is nu net als het programma BeursKoersen volledig herschreven in VB .NET voor .NET versie 4, waardoor het programma sneller en gebruiksvriendelijker is geworden.
De nieuwe naam van het programma wordt EffectenBeheer, zodat de oude en nieuwe versie van het programma naast elkaar kunnen draaien op een PC.

Er zijn veel wijzigingen aangebracht o.a.:

  1. Voor de set-up procedure wordt nu nu ook de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Bij het opstarten wordt er automatisch gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is, waarna die nieuwere versie automatisch geïnstalleerd kan worden.

  2. Bij een eerste installatie wordt nu een map Effecten_data in Uw Documenten map gemaakt, waarin de demo database gezet wordt.

  3. U kunt nu de rendementen van alle types effecten tegelijk bekijken, maar U kunt ook nog de afzonderlijke types aandelen, beleggingsfondsen etc. bekijken. Bij de rendementen wordt nog maar een totaal regel getoond.

  4. Zonder licentie file kunnen er geen nieuwe effecten of transacties toegevoegd worden, maar U kunt met deze nieuwe versie zonder licentie file wel een andere
    database openen, b.v. Uw Davi-Effect database. Maak echter eerst een kopie van Uw Davi-Effect database en open die kopie, want er worden na het openen wijzigingen in de database gemaakt, die mogelijk problemen kunnen geven als U die database daarna weer in Davi-Effect 2000 wil openen.

  5. De lengte van het mogelijke commentaar bij een effect is nu vergroot naar 100 tekens. Dit commentaar wordt nu ook onderin de grafiek getoond en in de statusregel onder de rendementen. Het rendement kunt U met het steun en weerstand niveau's ingeven bij de watchlist en bij het rendementen overzicht.

  6. Het importeren van de koersen wordt nu direct uitgevoerd na het selecteren van de importfile. De informatie die in een pop-up venster stond staat nu in de statusregel geheel onderaan.

  7. De verdeling werd in de vorige versies niet altijd goed weergegeven. Dat is nu verbeterd.

  8. Als er aan het begin en einde van de geselecteerde periode geen stukken van een effect in de portefeuille zaten, maar er waren wel transacties met het effect gedaan in de geselecteerde periode, dan was dat effect niet zichtbaar bij de rendementen als ook de afgesloten posities in beeld gebracht werden.


Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

U kunt het programma installeren vanaf mijn Software Download pagina.

15 oktober 2010

Nieuwe versie 3.4 van programma BeursKoersen

Wijzigingen in deze versie:

Omdat de IEX.nl site vernieuwd is, zie hier, werden de koersen van de IEX watchlist niet goed meer verwerkt. Dat is nu gecorrigeerd.

Bij een nieuwe installatie wordt er nu een map BeursKoersen_data in de persoonlijke Documenten map aangemaakt, waarin de gemaakte files weggeschreven worden. Via het Opties scherm kunt U desgewenst een andere map kiezen.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

23 juli 2010

Nieuwe versie 3.3.2.1 van programma BeursKoersen

Wijzigingen in deze verie:

Voor de set-up procedure wordt nu de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Daarbij wordt het programma niet meer in de map 'C:\Program Files\Wolff Software\BeursKoersen' gezet, maar ergens in een map onder %Userprofile%\AppData\Local\Apps\2.0\. Daarom wordt nu bij het opstarten gevraagd of U een licentie file ontvangen heeft. U kunt dan aangeven waar die staat en het programma zal die file dan kopieren naar de programma map. Voor meer details zie 'De ClickOnce installatie methode' op deze weblog

Via het optie is het nu mogelijk om een andere file Effecten.txt te kiezen. U kunt die file ook vanaf het Opties scherm inzien en wijzigen.

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen van mijn download pagina.

13 juli 2010

Nieuwe versie 1.6.2 van programma ConvertTrack

In versie 1.6.2 kunt U tracks in Google Earth files die U opslaat als kml file inlezen en daarna opslaan als gpx files die U in MapSource kan bekijken en in Uw GPS kan laden. Dit was al eerder mogelijk maar de lengte en breedte graad waren verwisseld, waardoor de track op een verkeerde plaats getoond werd.

Meer details kunt U vinden in de on-line helpfile.

U kunt de nieuwe versie ophalen van mijn software download pagina.

14 juni 2010

Nieuwe versie 3.7 van Programma WijzigFotoData

Gewijzigd in versie 3.7 (14 juni 2010)

Het is nu ook mogelijk om de locatie (lengte en breedte graad) met de hand in te voeren. Start dit via het pop-up menu in de viewer.
Enkele kleine problemen, o.a. met de sneltoetsen, zijn ook opgelost.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

18 april 2010

Versie 1 van programma RoboGEO_PostProcessing

Het programma RoboGEO maakt het mogelijk om de locatie waar foto’s genomen zijn weer te geven in een Google Map pagina of in het Google Earth programma.

RoboGEO genereert de vereiste webpagina, via een map.htm file, een map.xml file en een kml file waarin de coördinaten van de plaatsen waar de foto’s genomen zijn opgenomen zijn. Daarnaast genereert RoboGEO de jpeg files van de foto’s voor de webpagina en de miniatuur (thumbnail) jpeg files van de foto’s met behulp van de originele foto’s.

Ik gebruik echter JAlbum om mijn foto’s op het web te zetten. Dat programma maakt ook een index.htm file maakt en voor iedere foto een htm file en een jpg file in een map 'slides' en een miniatuur jpg file in een map 'thumbs'.

Omdat ik van bovenstaande submappen gebruik wilde blijven maken en dus geen gebruik wilde maken van de jpeg files die door RoboGEO gegenereerd werden, moeten de door RoboGEO gegenereerde files bewerkt worden.

Mijn RoboGEO_PostProcessing programma voert die bewerkingen automatisch uit. Details kunt U vinden in de Helpfile en U kunt het programma downloaden vanaf mijn software download pagina.

04 april 2010

Nieuwe versie 3.6 van Programma WijzigFotoData

Gewijzigd in versie 3.6 (4 april 2010):

Omdat de inhoud van de Slide Show slide.htt file gewijzigd was, kon er geen Panorama met voorvertoning gemaakt worden. Dat is nu weer mogelijk door mijn improved Slide Show skin 3 te gebruiken,

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

27 maart 2010

Nieuwe versie 3.5 van Programma WijzigFotoData

Gewijzigd in versie 3.5 (27 maart 2010):

Het is nu mogelijk om vanuit de viewer een foto te openen met Uw standaard foto editor voor jpg-files.

Er kan nu aangegeven worden of de file extensie in kleine letters of in hoofdletters geschreven moet worden. Het is mogelijk om, ook als er geen filenamen gewijzigd moeten worden, te controleren of al de files aan de gewenste conditie voldoen. Als er in de viewer een filenaam gewijzigd wordt, dan wordt de file extensie niet gewijzigd.

In een nieuw opties venster kan de JPEG kwaliteit die gebruikt wordt voor het opslaan van gedraaide foto's aangegeven worden. In dat venster kunt U ook de log-file bekijken en verwijderen.

Het maken van websites is uitgebreid met de mogelijkheid om eerst een preview van het panorama, met dezelfde breedte als een normale foto te laten zien.

Er was een klein probleem bij het maken van webpagina's van panorama foto's, als de file extensie geen html maar htm was. Dit is in de nieuwe versie opgelost.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.