30 november 2008

Real-time koersen binnenhalen met programma BeursKoersen

In de nieuwe versie 3.0 van mijn programma BeursKoersen is het nu mogelijk om koersen van de De Financiële Telegraaf site op te halen en in een CSV-file op te slaan. Sinds afgelopen Vrijdag is het daar mogelijk om desgewenst real-time streaming koersen op te halen.

U kiest zelf op de site voor de groep aandelen, obligaties of beleggingsfondsen waar U interesse in heeft. Klikt U daarna op de ‘Save’ knop, dan worden de koersen van de effecten die in file Effecten.txt staan opgeslagen in de import CSV-file. Daarna kunt U een andere groep selecteren en die koersen achter de vorige koersen in de CSV-file zetten etc..

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt het programma downloaden vanaf mijn download pagina.

23 november 2008

Effecten_Beheer aangepast voor het samenvoegen van ABN AMRO en Fortis fondsen

In versie 3.6.3. van mijn programma Effecten_Beheer zijn de volgende verbeteringen toegevoegd:

Door het samengaan van ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments werden ABN AMRO beleggings fondsen omgeruild tegen Fortis beleggings fondsen. Als voorbeeld: 1 participatie ABN AMRO Latin Amerika Fund werd omgeruild tegen 0,5882632 participaties Fortis L Fund Latin Amerika. Dit kan nu verwerkt worden via de 'Splits Effect ...' functie knop. Daarvoor is het nu mogelijk om in de daarop volgende dialoog box fracties van participaties of aandelen in te voeren. Nadat U deze 'splitsing' heeft toegepast kunt U de naam van het fonds wijzigen in de nieuwe Fortis naam.

De helpfile is verbeterd en de helpfile wordt bij het eerste bewegen van de muis geopend als er geen geldige licentie file gevonden is.

De nieuwe versie kunt U weer downloaden vanaf mijn download pagina.

Programma BeursKoersen heeft ook een kleine wijziging ondergaan: Bij het afsluiten van het programma werden de afmetingen van het hoofdvenster niet opgeslagen, waardoor bij een volgende start dat venster niet meer dezelfde afmetingen had. Dat is in versie 2.9.2 gecorrigeerd.

03 november 2008

Nieuwe versies van Effecten_Beheer en BeursKoersen

In de nieuwe versie 3.6 van programma Effecten_Beheer zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Door middel van twee pijlknoppen naast de effect selectie combobox is het nu ook mogelijk om het vorige of volgende effect te selecteren, b.v. om snel alle grafieken te bekijken.

In de tab slotkoersen wordt nu initieel de laatste koers getoond.

Als er in de tab Watchlist op de knop 'Vernieuwen' geklikt werd, dan werd die functie niet helemaal goed uitgevoerd. Dat is nu gecorrigeerd.

In de berekening van de trends per week in de Watchlist, werd het koersverschil gedeeld door de eindkoers. Dat is nu gewijzigd in de beginkoers van het betreffende interval, waardoor de waarden op dezelfde wijze berekend worden als b.v. in het NRC.

Als er een trendlijn geselecteerd was (de lijn is dan donkerblauw), dan bleef er een lijn geselecteerd in een volgende grafiek. Dat is gecorrigeerd.

Voor de nieuwe versies van mijn beleggingsprogramma's moet ik flink investeren, b.v. in de Visual Studio 2008 ontwikkel omgeving en in een nieuwe grafische library. Daarnaast heb ik nog de jaarlijks terugkerende kosten van mijn website provider. Ik heb daarom besloten om deze software niet langer gratis te leveren. Om alle functies van mijn belegging programma's te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat U een licentie file aanschaft.

Voor meer informatie kijk in de helpfile bij het onderwerp Licentie en ondersteuning.

Er wordt met Effecten_Beheer een nieuwe demo database meegeleverd met de koersen tot en met oktober 2008. Deze database wordt standaard geopend als er nog geen licentie file is.

Voor de nieuwe versie 2.9 en 2.9.1 van programma BeursKoersen heeft U voor de volledige functionaliteit ook een licentie file nodig, maar dat is dezelfde licentie file als gebruikt wordt voor Effecten_Beheer. Dus als U beide programma's gebruikt dan hoeft U maar 1 keer een licentie file aan te schaffen.

Helaas is met BeursKoersen versie 2.9 een helpfile meegeleverd waarin niet de juiste licentie informatie staan. De gecorrigeerde helpfile kunt U on-line bekijken door hier te klikken of door de nieuwe versie 2.9.1, die inmiddels op mijn download pagina staat, te installeren.

De nieuwe versies kunt U weer ophalen vanaf mijn download pagina.