22 december 2008

Nieuwe versie 2.3 van programma UploadBridgeData

In versie 2.3 zijn de volgende punten verbeterd:

In het Password veld op de tab Instellingen werden niet alle mogelijke tekens geaccepteerd, dat is nu wel mogelijk.

De kaartsymbolen waren wel goed te zien in de Internet Explorer, maar niet in FireFox. Ook dat is gecorrigeerd, met dank aan Peter Smulders van de Bridge Club Harten Heer voor de tip.

Met de nieuwe versie 3.8.2 van Bridge-It werden de frequentiestaten niet gevonden. Dat is ook verbeterd.

DE MP scores klopten niet als de MP's met de frequentiestaten uit de Bridge-It database gaehaald werden, dat is nu beter.

U kunt de nieuwe versie weer ophalen vanaf mijn download pagina.

30 november 2008

Real-time koersen binnenhalen met programma BeursKoersen

In de nieuwe versie 3.0 van mijn programma BeursKoersen is het nu mogelijk om koersen van de De Financiële Telegraaf site op te halen en in een CSV-file op te slaan. Sinds afgelopen Vrijdag is het daar mogelijk om desgewenst real-time streaming koersen op te halen.

U kiest zelf op de site voor de groep aandelen, obligaties of beleggingsfondsen waar U interesse in heeft. Klikt U daarna op de ‘Save’ knop, dan worden de koersen van de effecten die in file Effecten.txt staan opgeslagen in de import CSV-file. Daarna kunt U een andere groep selecteren en die koersen achter de vorige koersen in de CSV-file zetten etc..

Kijk voor meer informatie in de Help file.

U kunt het programma downloaden vanaf mijn download pagina.

23 november 2008

Effecten_Beheer aangepast voor het samenvoegen van ABN AMRO en Fortis fondsen

In versie 3.6.3. van mijn programma Effecten_Beheer zijn de volgende verbeteringen toegevoegd:

Door het samengaan van ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments werden ABN AMRO beleggings fondsen omgeruild tegen Fortis beleggings fondsen. Als voorbeeld: 1 participatie ABN AMRO Latin Amerika Fund werd omgeruild tegen 0,5882632 participaties Fortis L Fund Latin Amerika. Dit kan nu verwerkt worden via de 'Splits Effect ...' functie knop. Daarvoor is het nu mogelijk om in de daarop volgende dialoog box fracties van participaties of aandelen in te voeren. Nadat U deze 'splitsing' heeft toegepast kunt U de naam van het fonds wijzigen in de nieuwe Fortis naam.

De helpfile is verbeterd en de helpfile wordt bij het eerste bewegen van de muis geopend als er geen geldige licentie file gevonden is.

De nieuwe versie kunt U weer downloaden vanaf mijn download pagina.

Programma BeursKoersen heeft ook een kleine wijziging ondergaan: Bij het afsluiten van het programma werden de afmetingen van het hoofdvenster niet opgeslagen, waardoor bij een volgende start dat venster niet meer dezelfde afmetingen had. Dat is in versie 2.9.2 gecorrigeerd.

03 november 2008

Nieuwe versies van Effecten_Beheer en BeursKoersen

In de nieuwe versie 3.6 van programma Effecten_Beheer zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Door middel van twee pijlknoppen naast de effect selectie combobox is het nu ook mogelijk om het vorige of volgende effect te selecteren, b.v. om snel alle grafieken te bekijken.

In de tab slotkoersen wordt nu initieel de laatste koers getoond.

Als er in de tab Watchlist op de knop 'Vernieuwen' geklikt werd, dan werd die functie niet helemaal goed uitgevoerd. Dat is nu gecorrigeerd.

In de berekening van de trends per week in de Watchlist, werd het koersverschil gedeeld door de eindkoers. Dat is nu gewijzigd in de beginkoers van het betreffende interval, waardoor de waarden op dezelfde wijze berekend worden als b.v. in het NRC.

Als er een trendlijn geselecteerd was (de lijn is dan donkerblauw), dan bleef er een lijn geselecteerd in een volgende grafiek. Dat is gecorrigeerd.

Voor de nieuwe versies van mijn beleggingsprogramma's moet ik flink investeren, b.v. in de Visual Studio 2008 ontwikkel omgeving en in een nieuwe grafische library. Daarnaast heb ik nog de jaarlijks terugkerende kosten van mijn website provider. Ik heb daarom besloten om deze software niet langer gratis te leveren. Om alle functies van mijn belegging programma's te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat U een licentie file aanschaft.

Voor meer informatie kijk in de helpfile bij het onderwerp Licentie en ondersteuning.

Er wordt met Effecten_Beheer een nieuwe demo database meegeleverd met de koersen tot en met oktober 2008. Deze database wordt standaard geopend als er nog geen licentie file is.

Voor de nieuwe versie 2.9 en 2.9.1 van programma BeursKoersen heeft U voor de volledige functionaliteit ook een licentie file nodig, maar dat is dezelfde licentie file als gebruikt wordt voor Effecten_Beheer. Dus als U beide programma's gebruikt dan hoeft U maar 1 keer een licentie file aan te schaffen.

Helaas is met BeursKoersen versie 2.9 een helpfile meegeleverd waarin niet de juiste licentie informatie staan. De gecorrigeerde helpfile kunt U on-line bekijken door hier te klikken of door de nieuwe versie 2.9.1, die inmiddels op mijn download pagina staat, te installeren.

De nieuwe versies kunt U weer ophalen vanaf mijn download pagina.

28 september 2008

Nieuwe versie 3 van Programma WijzigFotoData

Inleiding


Zoals ik al eerder aangegeven heb, ben ik van de programmeer taal Delphi overgestapt naar Visual Basic Express 2008. Eerst heb ik dat gedaan met mijn programma Beurskoersen en nu is ook mijn programma WijzigFotoFileNaamEnDatum omgezet. Er zijn meer mogelijkheden bijgekomen, maar ik heb de naam maar wat ingekort in WijzigFotoData.


Met het programma WijzigFotoData kunt U Uw foto's in een viewer bekijken, waarbij de foto's desgewenst het gehele scherm in beslag nemen. Per foto kunt U dan de foto verwijderen, verplaatsen of kopieren, de foto 90 graden rechtsom of linksom draaien, de opname datum en/of filenaam wijzigen en een beschrijving aan de foto toevoegen. Bevat de foto lokatie gegevens uit een GPS, dan kunt U de lokatie laten zien in Google Maps of Google Earth. Als U panorama foto's maakt, dan kunt U daar een webpagina voor Uw panorama foto maken, waarbij de kijker door het panorama kan schuiven.


In een batch mode kan de opname datum ook in de filenaam van een geselecteerde groep foto's gezet worden, desgewenst gecombineerd met een vaste tekst en daarbij tevens de naam van de fotograaf en een copyrightverklaring toevoegen.


Het Hoofd vensterNa het opstarten van het programma krijgt U het volgende venster te zien:
U ziet hier de toestand van het programma nadat er op de 'Start' knop gedrukt is en de gevraagde bewerkingen uitgevoerd zijn. Het programma bewerkt dan alle JPEG files met extensie jpg in de geselecteerde folder, die voldoen aan het ingestelde filter in het veld 'File mask'. In het rechter venster ziet U naast elkaar de oude en nieuwe filenamen en er wordt aangegeven of file data gewijzigd zijn.


Als U de foto's in de fotofolder eerst wil bekijken en eventueel foto's wil verwijderen of draaien en/of de opname datum corrigeren, dan klikt U op de knop 'Viewer'. U krijgt dan het Viewer venster te zien dat in de volgende sectie besproken wordt.


U geeft eerst de gewenste wijzigingen aan in het donker grijze deel en daarna drukt U op de 'Start' knop om de bewerking uit te voeren op de geselecteerde files. U kunt natuurlijk eerst op de 'Help' knop klikken om uitgebreide instrukties te krijgen.


Het Viewer venster


Door op de Viewer knop te klikken kunt U de foto's in de
gekozen map bekijken:

U ziet hier het Viewer venster, waarbij het pop-up menu zichtbaar gemaakt is door met de rechtermuisknop in het venster te klikken. Met de knoppen onder de foto voert U de gewenste handelingen uit.


Geheel rechts in de knoppenbalk wordt de filenaam geven die bij de getoonde foto hoort. Door in dat tekstvak op de knoppenbalk te gaan staan kunt U de filenaam wijzigen. Onder de filenaam staat een veld waarin U een bijschrift bij de foto kan geven. Het bijschrift wordt door sommige presentatie programma's gebruikt, zoals het programma JAlbum, dat ik zelf ook gebruik om fotoseries op internet te publiceren.


Onder de knoppenbalk ziet U de opname gegevens. In het Opnamedatum veld kunt U het opname tijdstip geven of wijzigen.


De foto wordt in het algemeen verkleind zodat de gehele foto zichtbaar is in het geselecteerde venster. Om de foto's groter te tonen kunt U het hokje voor 'Volledig scherm' aanvinken. Dan wordt het gehele monitor vlak gevuld door het Viewer venster, waarbij de titel balk met de systeem knoppen weggelaten worden. Vinkt U ook het hokje voor 'Verberg deze balk' aan, dan verdwijnt de onderste knoppen balk en moet U het systeem bedienen met het pop-up menu of met het toetsenbord.


Is het venster groter dan de foto, dan zult U een zwart gebied rond de foto zien. Bij een zeer brede (panorama) foto ziet U een grote zwarte ruimte boven en onder de foto. Om zo een foto meer in detail te bekijken kunt U die ruimte benutten door het hokje 'Gebruik de volle vensterhoogte' aan te vinken. De zwarte ruimte wordt dan opgevuld en onder de foto wordt een schuifbalk gezet, waarmee U horizontaal door de foto kan schuiven met de muis of de schuifbalk.


Geheel rechts ziet U, als de foto GPS data bevat, de positie op de aardbol waar deze foto genomen is. Als deze positie zichtbaar is, dan is dat tevens een link waarop U kan klikken om de positie zichtbaar te maken. Dit gebeurt op een kaart in Google Maps als U op de link klikt. Als U dat doet met de Ctrl toets ingedrukt, dan wordt de positie zichtbaar vanuit de ruimte via het programma Google Earth. Zelf voeg ik de GPS data toe via het programma RoboGeo met behulp van een tracklog uit mijn GPS zie ook mijn GPS pagina. Via het programma Picassa (menu 'Extra' / 'Geocoderen') met Google Earth kunt U de positie in een foto opslaan als U niet over een GPS beschikt.


Het maken van een webpagina


Als U een panorama foto heeft waarvan de breedte meer dan twee keer de hoogte is, dan kunt U daarvoor een webpagina maken door in het pop-up menu in het Viewer venster de regel 'Maak webpagina voor panorama foto' te selecteren. U krijgt dan de volgende venster te zien:

U maakt hiermee een webpagina, die een webpagina gemaakt door het JAlbum programma met de Slide Show skin moet vervangen. De standaard pagina's gemaakt door die combinatie laat panorama foto's zeer klein zien. Een webpagina gemaakt met dit venster maakt het mogelijk om horizontaal door een panorama foto te scrollen. Voor een voorbeeld van een webpagina gemaakt via dit venster kunt U hier klikken.


Wijzigingen t.o.v. voorgaande versies


Gewijzigd in versie 3.0 (27 september 2008)


Het programma is herschreven voor de .NET omgeving, die standaard bij Windows Vista wordt meegeleverd. De nieuwe versie is gemaakt met de Microsoft Visual Basic 2008 compiler. De naam van het programma is ingekort van WijzigFotoFileNaamEnDatum in WijzigFotoData.


De volgende uitbreidingen zijn aangebracht:


1. In de viewer is het nu mogelijk om per foto het opname tijdstip te wijzigen.


2. Voor foto's met GPS data (positie in lengte en breedte graden) kan de locatie nu in Google Maps en Google Earth zichtbaar gemaakt worden vanuit de viewer. Via het programma Picassa2 (menu 'Extra' / 'Geocoderen') met Google Earth kunt U de positie in een foto opslaan als U niet over een GPS beschikt.


3. Het is nu mogelijk om bij brede (panorama) foto's de volle hoogte van het venster te gebruiken. U kunt dan horizontaal door de foto scrollen via een scrollbar onder de foto, maar U kunt de foto ook via de linker muisknop via 'drag en drop' verschuiven.


4. In de batch verwerking kan nu de naam van de fotograaf en een copyright verklaring in elke fotogezet worden.


5. Via de batch verwerking kunnen nu ook automatische teksten die de camerafabrikant in de foto laat zetten, verwijderd worden.


6. Het is nu mogelijk om een volgnummer te gebruiken dat automatisch verhoogd wordt en niet bij een datumwisseling weer op 1 gezet wordt. Dat laatste is nog wel steeds mogelijk.


7. Alle bewerkingen worden nu zichtbaar gemaakt in het rechtse memoblok en alle bewerkingen worden in een logfile opgeslagen.


8. Het is nu mogelijk om automatisch een subfolder aan te laten maken waarnaar U b.v. minder geslaagde foto's kan verplaatsen.


9. Via het pop-up menu in de viewer is het nu mogelijk om na het wijzigen van een opname datum, het tijdsverschil ook in alle andere opnames te verwerken.


10. Via het pop-up menu in de viewer is het ook mogelijk om de opname gegevens te loggen.


11. Het is nu mogelijk om een webpagina van een panorama foto te maken.


Het is niet meer mogelijk om een dia vertoning te laten zien via dit programma en het is ook niet meer mogelijk om een deel van de oude filenaam te vervangen.


Installatie van het programma


U kunt de helpfile van dit programma on-line inzien door hier te klikken.


U kunt het programma downloaden vanaf mijn download site.


Als U een nieuwe versie van dit programma wil installeren, dan moet U de oude versie eerst verwijderen.


Voor deze versie van het programma WijzigFotoData is het noodzakelijk dat het Microsoft .NET Framework op Uw PC geïnstalleerd is.


Heeft U Windows Vista, dan is het .Net Framework 2.0 automatisch geïnstalleerd. Voor Windows XP zal, als het .Net Framework nog niet aanwezig is, het Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package geïnstalleerd moeten worden vanaf de Microsoft download site.

04 mei 2008

Nieuwe versie 2.6 van mijn programma BeursKoersen

In de nieuwe versie 2.6 van 30 april 2006 zijn kleine problemen met de IEX watchlist en de Euroinvestor site zijn opgelost. De Yahoo site geeft soms nog steeds problemen, die nog niet opgelost zijn. Het wordt waarschijnlijk veroorzaakt door reclame boodschappen, die met de 'Flash Player' afgespeeld worden. Het wil nog wel eens helpen door met de rechtermuisknop op zo een plaatje te klikken en dan als Quality 'Low' te kiezen.
De beste oplossing is het via 'Configuratiescherm' / 'Software' verwijderen van de Adobe / Macromedia Flash Player., maar dan ziet U natuurlijk ook geen Flash objecten in andere applicaties!.


De nieuwe versie kunt U weer ophalen vanaf mijn download pagina.

21 maart 2008

Nieuwe versie 2.5.1 van mijn programma BeursKoersen

In de nieuwe versie 2.5.1 van 22 maart 2008 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

De koersdatum die opgehaald werd van de IEX watchlist was onjuist als daarin geen tijdstip gegeven werd maar een datum b.v. '13 mrt'. Dat is in de nieuwe versie gecorrigeerd.

Het ophalen van koersen van de MorningStar site gaf soms problemen onder Windows Vista, dat is in deze versie verbeterd.

Als niet alleen de laatste koers gebruikt wordt, is het nu mogelijk om 0 te laten zetten in velden waarvan de waarde onbekend is, zie Zet het cijfer 0 in een leeg veld. Dit schijnt van belang te zijn voor gebruikers van het oude Davi-Effect programma.

Er kunnen nu meer dan 30 effecten opgeslagen worden in een watchlist op de Euronext site. Daarom kan nu alleen de eerste (default) watchlist gebruikt worden voor het ophalen van koersen.

U kunt nu ook koersen ophalen met behulp van een Euro Investor Watchlist op de EuroInvestor site.

In versie 2.5 was een fout geslopen waardoor alleen de MorningStar site werkte. Dat is in versie 2.5.1 gecorrigeerd.

In een volgende versie zal ik waarschijnlijk een aantal websites, die gebruikt worden om koersen op te halen, verwijderen. Omdat ik de indruk heb ze weinig gebruikt worden en/of ik heb er teveel onderhoud aan heb. Daarom verneem ik graag via het email adres dat in de BeursKoersen helpfile gegeven is, welke site(s) U gebruikt om Uw koersen op te halen. Daarmee kunt U voorkomen dat de site die U gebruikt in een volgende versie verdwenen is.

De nieuwe versie kunt U weer ophalen vanaf mijn download pagina.

18 februari 2008

Nieuwe versie 2.4 van mijn programma BeursKoersen

Omdat de Eurobench.com site per 1 januari 2008 overgenomen is door IEX en men op die datum veel software vervangen heeft door software die al op de IEX.NL site aanwezig was, was het niet meer mogelijk om de koersen van die site op te halen.

De nieuwe Euobench.com site heeft helaas veel minder mogelijkheden dan de oude Eurobench.com site en er kunnen minder aandelen en beleggingsfondsen opgezocht worden. De Eurobench Interesselijst is vervangen door de IEX watchlist, die ook gebruikt wordt op IEX.nl en DeBeurs.nl. Een portefeuille kan ook niet meer bijgehouden worden op de nieuwe Eurobench.com site.

Daarom is in het programma BeursKoersen de Eurobench.com interesselijst in dit vervangen door de watchlist van de IEX.nl site en zijn ook de links van de Intraday index grafieken naar de Eurobench.com site verwijderd.

U kunt de nieuwe versie ophalen van mijn software download pagina.

Als U suggesties heeft voor een site die dezelfde mogelijkheden bied als de oude Eurobench.com site, geef dat dan aan mij door. Dan zal ik die site mogelijk in een volgende versie opnemen.