30 oktober 2007

Nieuwe versie van mijn programma’s voor Vista

Onder Windows Vista is het niet meer mogelijk om in een "Program Files" map te schrijven.
Daarom worden de instellingen die in ini-files gezet worden niet meer bewaard in een submap van de "Program Files" map.

Bij de installatie wordt nu een map WolffSoftware in de persoonlijke documenten map gemaakt. Onder Vista is dat de map Documenten van de gebruiker. Onder Windows-XP heeft die map de naam “Mijn documenten”. Elk programma maakt in de WolffSoftware map een eigen map met dezelfde naam als het programma. In die map worden de instellingen van het programma in ini-files bewaard zonodig aangevuld met andere data files.


De installatie procedure van programma’s Backup, SchudBridgeSpellen, UploadBridgeData en WijzigFotoFileNaamEnDatum zijn aangepast voor Windows Vista. Aan de programma’s zelf is niets gewijzigd. Gebruikt U Vista niet, dan is het niet nodig om de nieuwste versie te installeren.

Het programma Effecten_Beheer was al eerder aangepast en BeursKoersen volgt binnenkort.

U kunt de programma’s ophalen van mijn download pagina.

19 oktober 2007

Nieuwe versie 3.4 van het programma Effecten_Beheer

In de nieuwe versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

De log file wordt nu ook in de submap WolffSoftware\Effecten_Beheer van de persoonlijke documenten map gemaakt.

Onder Windows Vista is het niet meer mogelijk om in een "Program Files" map te schrijven. Daarom worden de instellingen nu bewaard in file Effecten_Beheer.ini in een submap WolffSoftware\Effecten_Beheer van de persoonlijke documenten map.
De demo database wordt in de submap WolffSoftware\Effecten_Beheer\Data gezet.

Als een gedeelte van de investering in een effect verkocht was, dan werd het % rendement niet goed berekend, de waarde was te hoog. De getoonde resultaten waren wel correct.

Bij opties trad een floating point error op als er voor een bepaald type optie inkomsten waren voordat er uitgaven waren gedaan voor de betreffende optie, zoals bij het schrijven van call opties.

Op de transacties pagina kwamen de getoonde transacties niet altijd overeen met het geselecteerde effect. Dat is nu gecorrigeerd.

Het is nu mogelijk om voor ieder geselecteerd effect een specifieke webpagina te tonen.

Windows Vista:

Zowel het programma Effecten Beheer als BeursKoersen zijn getest onder Vista.

Met het programma Effecten_Beheer heb ik nog geen problemen gezien. Het programma BeursKoersen geeft bij de Yahoo finance site soms aan dat er geen .raw file gemaakt kan worden. Als U het later nog eens probeert lukt het soms wel. Ik zoek nog uit wat er aan de hand is.

Graag ontvang ik reacties van U als U problemen ziet onder Vista.

De nieuwe versie van het programma Effecten_Beheer kunt U downloaden vanaf mijn software download pagina. Vergeet niet voor de nieuwe installatie eerst de oude versie te verwijderen via Configuratiescherm / Software.