07 november 2007

Nieuwe versie 3.5 van programma Effecten_Beheer

In deze versie zijn de volgende uitbreidingen aangebracht:


Als na een transactie de koers wordt opgeslagen en de koers wordt niet in Euro's genoteerd, dan wordt nu ook de valutakoers opgeslagen in de valuta koers tabel.


Het is nu mogelijk om in de Watchlist alleen de effecten te laten zien die op de einddatum in de portefeuille zitten.

.

U kunt de nieuwe versie ophalen van mijn download pagina.

30 oktober 2007

Nieuwe versie van mijn programma’s voor Vista

Onder Windows Vista is het niet meer mogelijk om in een "Program Files" map te schrijven.
Daarom worden de instellingen die in ini-files gezet worden niet meer bewaard in een submap van de "Program Files" map.

Bij de installatie wordt nu een map WolffSoftware in de persoonlijke documenten map gemaakt. Onder Vista is dat de map Documenten van de gebruiker. Onder Windows-XP heeft die map de naam “Mijn documenten”. Elk programma maakt in de WolffSoftware map een eigen map met dezelfde naam als het programma. In die map worden de instellingen van het programma in ini-files bewaard zonodig aangevuld met andere data files.


De installatie procedure van programma’s Backup, SchudBridgeSpellen, UploadBridgeData en WijzigFotoFileNaamEnDatum zijn aangepast voor Windows Vista. Aan de programma’s zelf is niets gewijzigd. Gebruikt U Vista niet, dan is het niet nodig om de nieuwste versie te installeren.

Het programma Effecten_Beheer was al eerder aangepast en BeursKoersen volgt binnenkort.

U kunt de programma’s ophalen van mijn download pagina.

19 oktober 2007

Nieuwe versie 3.4 van het programma Effecten_Beheer

In de nieuwe versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

De log file wordt nu ook in de submap WolffSoftware\Effecten_Beheer van de persoonlijke documenten map gemaakt.

Onder Windows Vista is het niet meer mogelijk om in een "Program Files" map te schrijven. Daarom worden de instellingen nu bewaard in file Effecten_Beheer.ini in een submap WolffSoftware\Effecten_Beheer van de persoonlijke documenten map.
De demo database wordt in de submap WolffSoftware\Effecten_Beheer\Data gezet.

Als een gedeelte van de investering in een effect verkocht was, dan werd het % rendement niet goed berekend, de waarde was te hoog. De getoonde resultaten waren wel correct.

Bij opties trad een floating point error op als er voor een bepaald type optie inkomsten waren voordat er uitgaven waren gedaan voor de betreffende optie, zoals bij het schrijven van call opties.

Op de transacties pagina kwamen de getoonde transacties niet altijd overeen met het geselecteerde effect. Dat is nu gecorrigeerd.

Het is nu mogelijk om voor ieder geselecteerd effect een specifieke webpagina te tonen.

Windows Vista:

Zowel het programma Effecten Beheer als BeursKoersen zijn getest onder Vista.

Met het programma Effecten_Beheer heb ik nog geen problemen gezien. Het programma BeursKoersen geeft bij de Yahoo finance site soms aan dat er geen .raw file gemaakt kan worden. Als U het later nog eens probeert lukt het soms wel. Ik zoek nog uit wat er aan de hand is.

Graag ontvang ik reacties van U als U problemen ziet onder Vista.

De nieuwe versie van het programma Effecten_Beheer kunt U downloaden vanaf mijn software download pagina. Vergeet niet voor de nieuwe installatie eerst de oude versie te verwijderen via Configuratiescherm / Software.

25 september 2007

Nieuwe versie 2.9 van programma Effecten_Beheer

In versie 2.9 zijn de volgende punten gewijzigd of toegevoegd:

Koersen met een dag datum formaat van één cijfer zoals in '1/06/2007', gaven een foutmelding bij het importeren. Dat is gecorrigeerd.

De tab volgorde in een aantal dialoog formulieren is verbeterd.

In de het overzicht van de transacties wordt het aantal nu negatief weergegeven bij een verkoop of aflossing. Het totaal aantal stukken wordt nu op de laatste regel getoond.

Bij de aflossing van een obligatie werd de bruto opbrengst in het transactie overzicht foutief weergegeven. Dat is gewijzigd.

Het maximaal aantal fondsen per effect type is verhoogd van 70 naar 90.

De nieuwe versie kunt U weer ophalen van mijn download pagina.

02 augustus 2007

Versie 2 van mijn programma WijzigFotoFileNaamEnDatum

In deze versie is de software om EXIF informatie op te halen herschreven en is software toegevoegd om de EXIF informatie ook weg te schrijven in de JPEG file.

Daardoor is het mogelijk geworden om een gecorrigeerde opname datum en tijdstip ook in de EXIF data op te slaan.

Nieuw is een veld waarin een opmerking of een beschrijving van de foto gegeven kan worden. Die tekst wordt dan ook in de EXIF informatie opgeslagen en dat wordt weer door sommige presentatie programma's gebruikt, zoals het programma JAlbum, dat ik zelf ook gebruik om fotoseries op internet te publiceren.

In het Viewer venster kunt U nu ook met een browser knop de volgende foto kiezen.

Het programma kunt U weer ophalen van mijn download pagina.

28 mei 2007

Nieuwe versie 2.8 van programma Effecten_Beheer

In versie 2.8 zijn de volgende punten gewijzigd of toegevoegd:

Het belastingpercentage dat berekend wordt bij dividend is nu 15%. In de ini-file kan dat gewijzigd worden.

Na de invoer van een transactie wordt er niet meer gevraagd of de transactiekoers in de slotkoersen tabel opgeslagen moet worden. Als U die vraag wel wilt zien, dan moet U in de ini-file de 0 in de regel 'Vraag om transactiekoers op te slaan=0' wijzigen in 1.

Na het importeren van nieuwe koersen werd de watchlist niet automatisch bijgewerkt, dat is nu gecorrigeerd.

Zowel in de watchlist als in de rendementen overzicht wordt de laatste koers van een effect gekleurd weergegeven als deze laatste koers onder het steunniveau gekomen is (rood) of boven het weerstandsniveau geklommen is (groen).

Bij opties werd de contract grootte niet correct verwerkt, dat is nu gecorrigeerd.

Als onderin de tab Koersen / Import file het hokje 'Alleen de Vrijdag koersen' aangevinkt is en er wordt geen Vrijdag koers gevonden, maar wel een Zondag koers, dan wordt deze laatste koers in de database gezet (komt voor bij 'iShares China 25' opgehaald van de Beleggen.nl site).

De tekst bovenin de trend kolom is nu ook correct direct na het opstarten en als het aantal dagen van de trend periode gewijzigd wordt.

Alle trendlijnen in een grafiek kunnen nu ook gewist worden als er geen lijn geselecteerd is.

Probleem met datum in Yahoo csv files gecorrigeerd.

De nieuwe versie kunt U weer ophalen van mijn download pagina.

Nieuwe versie 2.0 van programma Beurskoersen

Met de nieuwe versie is het weer mogelijk om de koersen van de Yahoo site te importeren.

07 april 2007

Nieuwe versie 1.6 van programma WijzigFotoFilenaamEnDatum

Mijn programma WijzigFotoFilenaamEnDatum maakt het o.a. mogelijk om de file datum/tijd gelijk te maken aan de opname datum/tijd.

Soms loopt de klok in de camera voor of achter. In de nieuwe versie kunt U daarvoor corrigeren.

U kunt het programma weer downloaden vanaf mijn website.