10 december 2014

Nieuwe versie 3.1.2.van SchudBridgSpellen / ShuffleBridgeCards

Een bridger, die zijn naam niet wil laten vermelden, stuurde mij een alternatieve methode om te schudden. Hij omschrijft zijn methode als volgt:

Als het op schudden van kaarten aankomt, is er niets willekeuriger dan een mens. Ze kunnen gewoon direct de kaarten gaan verdelen, maar ze kunnen ook eindeloos stapeltjes maken en die door elkaar heen husselen voor ze te verdelen. Ook weet je nooit hoe hoog het stapeltje is dat iemand gaat husselen.

Tot nog toe deden de computer kaartdeelprogramma’s niets anders dan willekeurig 52 nummertjes maken en die in 4 setjes doen. Probleem is dat het mechanisme in PC dat de willekeurige nummertjes maakt nog gebaseerd is op een computer uit 1985. Het mechanisme is vaak te langzaam voor de moderne computer. Er ontstaan series.

Aan het  Shufflebridge programma is nu een ander soort software component opgenomen. Het trekt ook willekeurig nummertjes, maar creëert een virtueel kaartdeck. Dit virtuele kaartdeck wordt nu op verschillende manieren gehusseld zoals ook mensen dat doen. Via een scala van in de computer ingebouwde mogelijkheden wordt telkens de tijd en de te nemen stapeltjes aangepast. Het husselen kan heel vaak gebeuren, maar ook nooit (hoewel deze kans oneindig klein is) voordat er 4 handen worden gemaakt. Er ontstaan dan handen zoals ze ook door handmatig schudden worden gemaakt.

Als U deze methode wil gebruiken, dan moet U in het Opties scherm (menu Extra > Opties...) 'Gebruik NaturalShuffle voor het schudden' aanvinken. U kunt mij via e-mail laten weten of U verschil ziet met de tot nu toe gebruikte methode.

Meer informatie in de on-line helpfile.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

03 december 2014

Nieuwe versie 4.2.7.1 van programma EditPhotoInfo

In versie 4.2.7.1 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Omdat Google aangegeven heeft dat na 1 februari 2015 geen KML files meer op de site maps.google.com ingelezen kunnen worden is hiervoor een andere oplossing gezocht. Er kan nu een automatisch een GoogleMap.html webpagina file gemaakt worden in de map waarin ook de Google Earth kml-file met de waypoints gemaakt wordt. Daarvoor moet wel 'Maak GoogleMap pagina' aangevinkt zijn.

De Link functie is verwijderd. Die knop heeft nu de text 'Update Google Maps link' en maakt het mogelijk om oude Slide Show 4 albums te updaten, zodat de KML-files ook na 1 februari 2015 in een browser bekeken kunnen worden. Als U op die knop drukt wordt de GoogleMap.html webpagina file ook gemaakt en de Google Maps link in het album verlegd naar deze web-pagina. U moet daarna nog wel de file index.html en GoogleMap.html uploaden naar Uw server.

In een Slide Show 4 album moet U in het URL veld van de Google Maps link invullen 'GoogleMap.html'.

Kijk in de helpfile voor meer informatie.

U kunt het programma ophalen vanaf mijn software download pagina.

Als U na 17 november 2014 geen update heeft uitgevoerd, dan moet U het programma opnieuw installeren, zoals hier aangegeven is.

Als een automatische update een foutmelding geeft "Contact the vendor", verwijder de oude versie dan eerst via Start / Configuratie scherm / Programma's en onderdelen en installeer de nieuwe versie vanaf deze pagina.