06 november 2010

Nieuwe versie 3.0 van het Backup programma

Programma Backup wordt gebruikt voor het maken van een backup van mappen met files. Het programma controleert alle files in de gekozen data bron map en kopieert een file naar een backup disk als de betreffende file nog niet aanwezig is in de backup map, of als die map een oudere versie van die file bevat. Het is een eenvoudig programma waarbij de gehele bediening via een scherm gaat:Programma Backup was nog geschreven in Delphi Pascal, maar is nu net als het programma BeursKoersen en Effectenbeheer volledig herschreven in VB .NET voor .NET versie 4, waardoor het programma sneller en gebruiksvriendelijker is geworden.

De details kunt U in de on-line helpfile vinden.

In de nieuwe versie 3.0 zijn de volgende funcionele wijzigingen aangebracht:

1.Voor de set-up procedure wordt nu nu ook de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Bij het opstarten wordt er automatisch gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is, waarna die nieuwere versie automatisch geïnstalleerd kan worden.

2.Bij een eerste installatie wordt nu een map \WolffSoftware\Backup in Uw Documenten map gemaakt, waarin de groep's backup files gezet kunnen worden.

3.Het speciale filter voor Delphi files is vervangen door de mogelijkheid om files waarin het '~' teken voorkomt, uit te sluiten van de backup.

4.Het is mogelijk om desgewenst files met de extentie .log uit te sluiten van de backup. U kunt ook nog een ander zelf te kiezen file type uitsluiten van de backup.

5.U kunt de files in de mappen filteren met een zelf te kiezen filter. B.v. met filter '*.doc' kunt U alleen .doc files selecteren voor de backup.

6.De inhoud van de groep's backup files is gewijzigd, daarom kunnen de oude .bck files niet meer gebruikt worden. het nieuwe file type is .gbu.

7.Alle akties worden geregistreerd in een log-file.

8.De lijst van nieuwe of gewijzigde files op de backup drive kan nu opgeslagen worden in de data bron map.

9.In de vorige versies werden somminge (verborgen) systeem files (.dll, .exe, .ini, .db files etc.) niet meegenomen in de backup, dat is in deze versie verbeterd
.
10. Het programma is in het Engels en in het Nederlands beschikbaar.

11.Het ListDisk programma is vervallen.

Als U het ListDisk programma momenteel gebruikt en U wil het behouden, maak dan een map "C:\Program Files\WolffSoftware\ListDisk" aan en kopieer file "C:\Program Files\Wolff Software\Backup\ListDisk.exe" naar de nieuwe map. Maak daarna een snelkoppeling naar "C:\Program Files\Wolff Software\ListDisk\ListDisk.exe" op het Bureaublad. Daarna kunt U via 'Configuratiescherm/Software' het oude 'Backup en ListDisk programma' verwijderen.

U kunt het programma gratis installeren vanaf mijn software download pagina.

Geen opmerkingen: