22 oktober 2010

Programma EffectenBeheer (vs 4) is vernieuwdHet programma Effecten_Beheer was nog geschreven in Delphi Pascal, maar is nu net als het programma BeursKoersen volledig herschreven in VB .NET voor .NET versie 4, waardoor het programma sneller en gebruiksvriendelijker is geworden.
De nieuwe naam van het programma wordt EffectenBeheer, zodat de oude en nieuwe versie van het programma naast elkaar kunnen draaien op een PC.

Er zijn veel wijzigingen aangebracht o.a.:

  1. Voor de set-up procedure wordt nu nu ook de Microsoft .NET applicatie ClickOnce gebruikt. Bij het opstarten wordt er automatisch gekeken of er een nieuwe versie beschikbaar is, waarna die nieuwere versie automatisch geïnstalleerd kan worden.

  2. Bij een eerste installatie wordt nu een map Effecten_data in Uw Documenten map gemaakt, waarin de demo database gezet wordt.

  3. U kunt nu de rendementen van alle types effecten tegelijk bekijken, maar U kunt ook nog de afzonderlijke types aandelen, beleggingsfondsen etc. bekijken. Bij de rendementen wordt nog maar een totaal regel getoond.

  4. Zonder licentie file kunnen er geen nieuwe effecten of transacties toegevoegd worden, maar U kunt met deze nieuwe versie zonder licentie file wel een andere
    database openen, b.v. Uw Davi-Effect database. Maak echter eerst een kopie van Uw Davi-Effect database en open die kopie, want er worden na het openen wijzigingen in de database gemaakt, die mogelijk problemen kunnen geven als U die database daarna weer in Davi-Effect 2000 wil openen.

  5. De lengte van het mogelijke commentaar bij een effect is nu vergroot naar 100 tekens. Dit commentaar wordt nu ook onderin de grafiek getoond en in de statusregel onder de rendementen. Het rendement kunt U met het steun en weerstand niveau's ingeven bij de watchlist en bij het rendementen overzicht.

  6. Het importeren van de koersen wordt nu direct uitgevoerd na het selecteren van de importfile. De informatie die in een pop-up venster stond staat nu in de statusregel geheel onderaan.

  7. De verdeling werd in de vorige versies niet altijd goed weergegeven. Dat is nu verbeterd.

  8. Als er aan het begin en einde van de geselecteerde periode geen stukken van een effect in de portefeuille zaten, maar er waren wel transacties met het effect gedaan in de geselecteerde periode, dan was dat effect niet zichtbaar bij de rendementen als ook de afgesloten posities in beeld gebracht werden.


Meer details kunt U vinden in de on-line help file.

U kunt het programma installeren vanaf mijn Software Download pagina.

Geen opmerkingen: