28 september 2008

Nieuwe versie 3 van Programma WijzigFotoData

Inleiding


Zoals ik al eerder aangegeven heb, ben ik van de programmeer taal Delphi overgestapt naar Visual Basic Express 2008. Eerst heb ik dat gedaan met mijn programma Beurskoersen en nu is ook mijn programma WijzigFotoFileNaamEnDatum omgezet. Er zijn meer mogelijkheden bijgekomen, maar ik heb de naam maar wat ingekort in WijzigFotoData.


Met het programma WijzigFotoData kunt U Uw foto's in een viewer bekijken, waarbij de foto's desgewenst het gehele scherm in beslag nemen. Per foto kunt U dan de foto verwijderen, verplaatsen of kopieren, de foto 90 graden rechtsom of linksom draaien, de opname datum en/of filenaam wijzigen en een beschrijving aan de foto toevoegen. Bevat de foto lokatie gegevens uit een GPS, dan kunt U de lokatie laten zien in Google Maps of Google Earth. Als U panorama foto's maakt, dan kunt U daar een webpagina voor Uw panorama foto maken, waarbij de kijker door het panorama kan schuiven.


In een batch mode kan de opname datum ook in de filenaam van een geselecteerde groep foto's gezet worden, desgewenst gecombineerd met een vaste tekst en daarbij tevens de naam van de fotograaf en een copyrightverklaring toevoegen.


Het Hoofd vensterNa het opstarten van het programma krijgt U het volgende venster te zien:
U ziet hier de toestand van het programma nadat er op de 'Start' knop gedrukt is en de gevraagde bewerkingen uitgevoerd zijn. Het programma bewerkt dan alle JPEG files met extensie jpg in de geselecteerde folder, die voldoen aan het ingestelde filter in het veld 'File mask'. In het rechter venster ziet U naast elkaar de oude en nieuwe filenamen en er wordt aangegeven of file data gewijzigd zijn.


Als U de foto's in de fotofolder eerst wil bekijken en eventueel foto's wil verwijderen of draaien en/of de opname datum corrigeren, dan klikt U op de knop 'Viewer'. U krijgt dan het Viewer venster te zien dat in de volgende sectie besproken wordt.


U geeft eerst de gewenste wijzigingen aan in het donker grijze deel en daarna drukt U op de 'Start' knop om de bewerking uit te voeren op de geselecteerde files. U kunt natuurlijk eerst op de 'Help' knop klikken om uitgebreide instrukties te krijgen.


Het Viewer venster


Door op de Viewer knop te klikken kunt U de foto's in de
gekozen map bekijken:

U ziet hier het Viewer venster, waarbij het pop-up menu zichtbaar gemaakt is door met de rechtermuisknop in het venster te klikken. Met de knoppen onder de foto voert U de gewenste handelingen uit.


Geheel rechts in de knoppenbalk wordt de filenaam geven die bij de getoonde foto hoort. Door in dat tekstvak op de knoppenbalk te gaan staan kunt U de filenaam wijzigen. Onder de filenaam staat een veld waarin U een bijschrift bij de foto kan geven. Het bijschrift wordt door sommige presentatie programma's gebruikt, zoals het programma JAlbum, dat ik zelf ook gebruik om fotoseries op internet te publiceren.


Onder de knoppenbalk ziet U de opname gegevens. In het Opnamedatum veld kunt U het opname tijdstip geven of wijzigen.


De foto wordt in het algemeen verkleind zodat de gehele foto zichtbaar is in het geselecteerde venster. Om de foto's groter te tonen kunt U het hokje voor 'Volledig scherm' aanvinken. Dan wordt het gehele monitor vlak gevuld door het Viewer venster, waarbij de titel balk met de systeem knoppen weggelaten worden. Vinkt U ook het hokje voor 'Verberg deze balk' aan, dan verdwijnt de onderste knoppen balk en moet U het systeem bedienen met het pop-up menu of met het toetsenbord.


Is het venster groter dan de foto, dan zult U een zwart gebied rond de foto zien. Bij een zeer brede (panorama) foto ziet U een grote zwarte ruimte boven en onder de foto. Om zo een foto meer in detail te bekijken kunt U die ruimte benutten door het hokje 'Gebruik de volle vensterhoogte' aan te vinken. De zwarte ruimte wordt dan opgevuld en onder de foto wordt een schuifbalk gezet, waarmee U horizontaal door de foto kan schuiven met de muis of de schuifbalk.


Geheel rechts ziet U, als de foto GPS data bevat, de positie op de aardbol waar deze foto genomen is. Als deze positie zichtbaar is, dan is dat tevens een link waarop U kan klikken om de positie zichtbaar te maken. Dit gebeurt op een kaart in Google Maps als U op de link klikt. Als U dat doet met de Ctrl toets ingedrukt, dan wordt de positie zichtbaar vanuit de ruimte via het programma Google Earth. Zelf voeg ik de GPS data toe via het programma RoboGeo met behulp van een tracklog uit mijn GPS zie ook mijn GPS pagina. Via het programma Picassa (menu 'Extra' / 'Geocoderen') met Google Earth kunt U de positie in een foto opslaan als U niet over een GPS beschikt.


Het maken van een webpagina


Als U een panorama foto heeft waarvan de breedte meer dan twee keer de hoogte is, dan kunt U daarvoor een webpagina maken door in het pop-up menu in het Viewer venster de regel 'Maak webpagina voor panorama foto' te selecteren. U krijgt dan de volgende venster te zien:

U maakt hiermee een webpagina, die een webpagina gemaakt door het JAlbum programma met de Slide Show skin moet vervangen. De standaard pagina's gemaakt door die combinatie laat panorama foto's zeer klein zien. Een webpagina gemaakt met dit venster maakt het mogelijk om horizontaal door een panorama foto te scrollen. Voor een voorbeeld van een webpagina gemaakt via dit venster kunt U hier klikken.


Wijzigingen t.o.v. voorgaande versies


Gewijzigd in versie 3.0 (27 september 2008)


Het programma is herschreven voor de .NET omgeving, die standaard bij Windows Vista wordt meegeleverd. De nieuwe versie is gemaakt met de Microsoft Visual Basic 2008 compiler. De naam van het programma is ingekort van WijzigFotoFileNaamEnDatum in WijzigFotoData.


De volgende uitbreidingen zijn aangebracht:


1. In de viewer is het nu mogelijk om per foto het opname tijdstip te wijzigen.


2. Voor foto's met GPS data (positie in lengte en breedte graden) kan de locatie nu in Google Maps en Google Earth zichtbaar gemaakt worden vanuit de viewer. Via het programma Picassa2 (menu 'Extra' / 'Geocoderen') met Google Earth kunt U de positie in een foto opslaan als U niet over een GPS beschikt.


3. Het is nu mogelijk om bij brede (panorama) foto's de volle hoogte van het venster te gebruiken. U kunt dan horizontaal door de foto scrollen via een scrollbar onder de foto, maar U kunt de foto ook via de linker muisknop via 'drag en drop' verschuiven.


4. In de batch verwerking kan nu de naam van de fotograaf en een copyright verklaring in elke fotogezet worden.


5. Via de batch verwerking kunnen nu ook automatische teksten die de camerafabrikant in de foto laat zetten, verwijderd worden.


6. Het is nu mogelijk om een volgnummer te gebruiken dat automatisch verhoogd wordt en niet bij een datumwisseling weer op 1 gezet wordt. Dat laatste is nog wel steeds mogelijk.


7. Alle bewerkingen worden nu zichtbaar gemaakt in het rechtse memoblok en alle bewerkingen worden in een logfile opgeslagen.


8. Het is nu mogelijk om automatisch een subfolder aan te laten maken waarnaar U b.v. minder geslaagde foto's kan verplaatsen.


9. Via het pop-up menu in de viewer is het nu mogelijk om na het wijzigen van een opname datum, het tijdsverschil ook in alle andere opnames te verwerken.


10. Via het pop-up menu in de viewer is het ook mogelijk om de opname gegevens te loggen.


11. Het is nu mogelijk om een webpagina van een panorama foto te maken.


Het is niet meer mogelijk om een dia vertoning te laten zien via dit programma en het is ook niet meer mogelijk om een deel van de oude filenaam te vervangen.


Installatie van het programma


U kunt de helpfile van dit programma on-line inzien door hier te klikken.


U kunt het programma downloaden vanaf mijn download site.


Als U een nieuwe versie van dit programma wil installeren, dan moet U de oude versie eerst verwijderen.


Voor deze versie van het programma WijzigFotoData is het noodzakelijk dat het Microsoft .NET Framework op Uw PC geïnstalleerd is.


Heeft U Windows Vista, dan is het .Net Framework 2.0 automatisch geïnstalleerd. Voor Windows XP zal, als het .Net Framework nog niet aanwezig is, het Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package geïnstalleerd moeten worden vanaf de Microsoft download site.

Geen opmerkingen: