25 september 2007

Nieuwe versie 2.9 van programma Effecten_Beheer

In versie 2.9 zijn de volgende punten gewijzigd of toegevoegd:

Koersen met een dag datum formaat van één cijfer zoals in '1/06/2007', gaven een foutmelding bij het importeren. Dat is gecorrigeerd.

De tab volgorde in een aantal dialoog formulieren is verbeterd.

In de het overzicht van de transacties wordt het aantal nu negatief weergegeven bij een verkoop of aflossing. Het totaal aantal stukken wordt nu op de laatste regel getoond.

Bij de aflossing van een obligatie werd de bruto opbrengst in het transactie overzicht foutief weergegeven. Dat is gewijzigd.

Het maximaal aantal fondsen per effect type is verhoogd van 70 naar 90.

De nieuwe versie kunt U weer ophalen van mijn download pagina.